Εισήγηση Εργ. Φύλου: Όψεις του επιχειρείν των γυναικών στην Κρήτη: έμφυλες διαστάσεις των προγραμμάτων ενίσχυσης και στήριξης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης» | Ημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα Γυναικών και Βέλτιστες Πρακτικές» | 19-5