2/2, 09.30-17.30 Διαδικτυακή Ανοιχτή συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος MOBEL: Από το Grexit στο Brexit: Ερευνώντας ζητήματα μετακίνησης, ανήκειν και ταυτότητας στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία (ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ)

Εκτύπωση E-mail
Ανοιχτή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο MOBEL: Από το Grexit στο Brexit: Ερευνώντας ζητήματα μετακίνησης, ανήκειν και ταυτότητας στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία* (ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ). 
 
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Ξενιτίδου (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
Μέλη ερευνητικής ομάδας: Ελένη Ανδρεούλη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο, UK), Ozge Dilaver (Πανεπιστήμιο Northumbria, UK), Λία Φίγγου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Ιωάννης Μίχος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μαρτίνα Σουρβίνου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γεώργιος Τσιώλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 
Η συνάντηση εργασίας θα διεξαχθεί διαδικτυακά (μέσω zoom) την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, 9.30πμ - 5.30μμ, ώρα Ελλάδας.
 
Η συνάντηση εργασίας περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες με ανακοινώσεις που εστιάζουν σε ζητήματα μετακίνησης, πολιτειότητας, ανήκειν, ταυτότητας, διαφορετικότητας και ρατσισμού σε ποικίλα πλαίσια λόγου, στην Ελλάδα και την Αγγλία με σκοπό να διευρύνει τη συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Στην πρώτη, πρωινή συνεδρία οι ανακοινώσεις και η συζήτηση θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα, ενώ στις συνεδρίες 2 και 3 θα είναι στα αγγλικά. 
 
 
* Το Ερευνητικό Έργο Mobel είναι ενταγμένο στο ΚΕΜΕ-ΠΚ