"Τηλεκπαίδευση εκτάκτου ανάγκης, ψηφιακά χάσματα και κοινωνικές ανισότητες: Η εμπειρία και ο ορίζοντας των προσδοκιών φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιο Κρήτης στην μετα-Covid εποχή" | EKAEKE

Εκτύπωση E-mail

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο σχετικά με την έρευνα "Τηλεκπαίδευση εκτάκτου ανάγκης, ψηφιακά χάσματα και κοινωνικές ανισότητες: Η εμπειρία και ο ορίζοντας των προσδοκιών φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιο Κρήτης στην μετα-Covid εποχή", η οποία διεξήχθη από 6 Απριλίου έως 4 Ιουνίου 2021 σε όλο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, εδώ.

Ερευνητική ομάδα Γιάννης Ζαϊμάκης (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Μαρίνα Παπαδάκη/Περικλής Δράκος/Χαρά Κόκκινου Πανεπιστήμιο Κρήτης