ΕΛΚΕ ΠΚ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας - Κατηγορία Γ1"

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης  καλεί τα μέλη ΔΕΠ των Σχολών Επιστημών Αγωγής, Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας» - Κατηγορία Γ1.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 24:00.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:

Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα κατηγορίας Γ1 χρηματοδοτεί τις ανάγκες των μελών ΔΕΠ για βασική έρευνα, στα αντικείμενα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση και για τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6381