Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων "Κατηγορία Α - Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων" | ΕΛΚΕ-ΠΚ

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κατηγορία Α - Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» .

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 24:00.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:
Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ-ΠΚ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής: