Απονομή Βραβείου Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ στην κ. Αναστασία Δρικάκη

Photo_-_Anastasia_Drikakis.png
Για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, το Βραβείο Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ απονεμήθηκε στην κ. Αναστασία Δρικάκη, η οποία εκπόνησε ερευνητική εργασία άριστης ποιότητας και υψηλής απήχησης στο πεδίο της.  Η κ. Δρικάκη είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής με επόπτρια της Καθηγήτρια κ. Σταυρούλα Τσινόρεμα και έλαβε το Βραβείο για την παρουσίαση της εργασίας με τίτλο «Comparative analysis of theories towards artificial consciousness» στο συνέδριο International Conference on Artificial Consciousness and Intelligence.

Η έρευνα αφορά τις κυρίαρχες φιλοσοφικές, μαθηματικές και νευροεπιστημονικές θεωρίες για τη συνείδηση. Η εργασία αναπτύσσει τις συνθήκες στις οποίες η συνείδηση μπορεί να αποδοθεί και κάνει μια συγκριτική ανάλυση των θεωριών της Ολοκληρωμένης Πληροφορίας, του Παγκόσμιου Νευρωνικού Χώρου Εργασίας και της Ανώτερης Τάξης της Συνείδησης. Η εργασία επίσης συζητά τις επιπτώσεις των θεωριών για την κατανόηση και αναπαραγωγή της συνείδησης σε τεχνητά συστήματα. Συγκεκριμένα, βασιζόμενη στις ικανότητες των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM), π.χ. GPT, η εργασία εξετάζει τη δυνατότητα τους να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδεικτικά της συνείδησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η έρευνα ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση: i) Εξετάζει μια επιστημονική θεωρία που περιγράφει λεπτομερώς τα αρχιτεκτονικά και πληροφοριακά χαρακτηριστικά επεξεργασίας που συνδέονται με τη συνείδηση. ii) Αναλύει τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ευθυγραμμίζεται με εκείνα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τη θεωρία. Εξετάζοντας πειράματα που αξιολογούν την κατανόησή των LLM σχετικά με αυτοαναφορικές έννοιες, την ενσυναίσθηση και τον ηθικό συλλογισμό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι παρά την ικανότητά των LLM να εμπλέκονται σε ενδοσκοπικές εργασίες με ενδείξεις αυτονομίας, η συνείδηση απαιτεί περαιτέρω ιδιότητες που δεν υποστηρίζονται από τα υπάρχοντα μοντέλα νευρωνικών δικτύων. Όλες οι υπάρχουσες θεωρίες που εξετάζονται στην εργασία  απαιτούν υποκειμενική εμφάνιση, ένα χαρακτηριστικό που δεν κατέχει η τρέχουσα τεχνητή νοημοσύνη.

Η δωρεά για το χρηματικό ποσό του Βραβείου έγινε από την εταιρεία Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός (εκδόσεις Gutenberg).

Θερμά συγχαρητήρια!!!

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία