Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Α και Β" που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ του Π.Κ.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Α και Β" που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ του Π.Κ.

Εκτύπωση E-mail

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη:

τον Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων - Εσωτερικό Κανονισμό Συστήματος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε από την 304/19-7-2012 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Π.Κ.,

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας (ΠΧΒΕ) «Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Α και Β». Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της πρόσκλησης ως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, ώρα 14:30.

Σκοποί της Χρηματοδότησης:

α) η ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας στο Π.Κ. με έμφαση σε αυτήν που δεν χρηματοδοτείται κατά προτεραιότητα από άλλους φορείς,

β) η μερική υποστήριξη εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο όπου να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και

γ) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Π.Κ., κυρίως των νέων ερευνητών, σε θέματα έρευνας.

Για την πλήρη ανακοίνωση, ανατρέξτε εδώ.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 09:58