Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προγράμματα "Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Γ" του Ειδικού Λογαριασμού του Π.Κ. Κύριο

03 Δεκεμβρίου 2019 | Κατηγορία Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις. Διαβάστηκε 316 φορές.

(0 ψήφοι)

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Γ" που χρηματοδοτεί ο Ειδικός Λογαριασμός του Π.Κ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη:

Α) τον Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων – Εσωτερικό Κανονισμό Συστήματος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε από την 304/19-7-2012 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Π.Κ.,

Β) την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, Συν. 612/04-11-2019, Θέμα Γ2.21,

Γ) την Απόφαση της Συγκλήτου 420 / 21-11-2019,

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας (ΠΧΒΕ) «Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Γ», έως Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 14:30

Επισημαίνεται ότι, η παρούσα Πρόσκληση έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Αφού συνεκτιμηθούν, αφενός η απήχηση που θα έχει στα μέλη ΔΕΠ του ΠΚ και αφετέρου η ποιότητα της έρευνας που θα παραχθεί, η Επιτροπή Ερευνών θα αποφασίσει αν ο νέος τύπος Γ θα ενταχθεί μόνιμα στον Κανονισμό.

Σκοποί της Χρηματοδότησης: Εκτός του κύριου σκοπού, δηλαδή της ενίσχυσης της διεπιστημονικής, ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, επιπλέον σκοποί της Χρηματοδότησης είναι:

α) η ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας στο Π.Κ. με έμφαση σε αυτήν που δεν χρηματοδοτείται κατά προτεραιότητα από άλλους φορείς, β) η μερική υποστήριξη εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο όπου να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και γ) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Π.Κ., κυρίως των νέων ερευνητών, σε θέματα έρευνας.

Παρακάτω θα βρείτε την Αναλυτική Πρόσκληση και τα Έντυπα Υποβολής.

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον τρέχοντα Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων.

Περιορισμοί συμμετοχής ΕΥ:

Κάθε ΕΥ μπορεί να υποβάλει μόνο 1 πρόταση Μεγάλου Μεγέθους και μόνο σε 1 από τους τύπους (Α ή Β ή Γ). Ο περιορισμός αυτός αφορά στην παρούσα Πρόσκληση για τον τύπο Γ και στις υπό αξιολόγηση Προσκλήσεις τύπου Α και Β (αρ. πρωτ. 13484/02-4-2019 και 27835/05-7-2019).

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 08:45
keme1

manager