Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας καθώς και διεθνούς δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ καλύπτουν τους παρακάτω άξονες:

  • Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας
  • Υπηρεσίες σχετικές με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης καινοτομίας

 

Περισσότερα...