Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα_ΕΛΙΔΕΚ: Πρόσκληση στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εμβληματική Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα στους τομείς: Οικονομία, Παραγωγή, Κοινωνία, Ιατρική Τεχνολογία.

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (Α.Ε.Ι., Ε.Κ.) στις 150.000 ευρώ. Στα έργα είναι δυνατή η χωρίς χρηματοδότηση σύμπραξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Η εμβληματική δράση αφορά ερευνητές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία στο προς διερεύνηση θέμα, στη δε αξιολόγηση θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η ωριμότητα της πρότασης.

Υποβολή: 1-15 Ιουνίου 2020

Χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Μαϊος 2020 11:15