ΓΓΕΤ_Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων - CHIP Call

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης

JPI Cultural Heritage on JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP)

 

Στο πλαίσιο της δράσης  JPI Cultural Heritage ανακοινώθηκε στις 31  Μαρτίου 2020, κοινή πρόσκληση στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP) Call ”

για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη:

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι η Βουλγαρία, Ολλανδία,  Γαλλία,  Τσεχία,  Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία,  Πορτογαλία και η Σουηδία.  Οι συμμετέχουσες χώρες έχουν εξασφαλίσει για την πρόσκληση συνολική χρηματοδότηση ύψους 6,530,081.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι πέντε (πάντα σε συμβατότητα με την Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση):

  • rethinking the implicit role of cultural heritage in society;
  • perspectives on and constructions of cultural heritage;
  • cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable dαevelopment goals;
  • innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage;
  • impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προτάσεων:  22 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00 CEST.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 03 Μαϊος 2020 18:09