Πρόσκληση για 2 συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο «Υποστήριξη λειτουργίας του ΚΕΜΕ»

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17614/14-05-2020 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Κ.Α. 3827)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3827 και τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του ΚΕΜΕ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ-ΠΚ και στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Μαϊος 2020 09:57

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « online παρουσίαση Μετ/κού προγράμματος ΤΙΜΕ-ΜΒΕ, 12/5, 11.00