Προθεσμία απορρόφησης της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με τις προθεσμίες απορρόφησης και σχετικών εισηγήσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, έλαβε στις συνεδριάσεις 634/11.5.2020 και 635/25.5.2020 τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Για όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Η 31η Δεκεμβρίου 2020 θα καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΥ στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ ως ημερομηνία λήξης όλων των έργων, ανεξαρτήτως αν κάποιο έχει ήδη λάβει παράταση με μεταγενέστερη ημερομηνία ή αν λήγει νωρίτερα εντός του 2020.

3. Εφόσον μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας παραμένουν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα, ο ΕΛΚΕ θα αυξήσει το ποσό κράτησης μέχρι το μέγιστο ποσοστό 25% επί της χρηματοδότησης, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις της ΓΓΕΤ και οι κείμενες διατάξεις. Ακολούθως, και εφόσον δεν υπάρξει απόφαση παράτασης της προθεσμίας απορρόφησης, θα υποβάλλει συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία και θα προχωρήσει σε επιστροφές αδιάθετων υπολοίπων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΓΕΤ.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω και να προγραμματίσουν ανάλογα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων Εθνικής Χρηματοδότησης.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ-ΠΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=4611

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020 11:54