ΔΠΜΣ Βιοηθική: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σπουδές Α ́ κύκλου

Εκτύπωση E-mail

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Βιοηθική*, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για σπουδές Α΄ κύκλου, που είναι διετείς και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

Το ΔΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών από 6/7 έως 3/9

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ Βιοηθικής παρακαλούμε δείτε εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΔΠΜΣ Βιοηθικής μπορείτε να βρείτε στο site: http://bioethics.fks.uoc.gr/

 

* Το ενταγμένο στο ΚΕΜΕ-ΠΚ Εργαστήριο Βιοηθικής καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες του ΔΠΜΣ «Βιοηθική».