Διαδικτυακή ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Τεκμηρίωσης Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”, ΙΤΕ-ΚΕΜΕ-ΠΚ

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)

διοργανώνει σε συνεργασία με

το Ερευνητικό Εργαστήριο για τα Λογοτεχνικά Είδη και την Ιστορία της Λογοτεχνίας και το Εργαστήριο Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης

την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10 π.μ. - 5 μ.μ.

διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

«Πληροφοριακά Συστήματα Τεκμηρίωσης Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες–Προβλήματα και Προκλήσεις»

 

Στην ημερίδα αυτή θα δοθεί έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Τεκμηρίωσης Επιστημονικής Έρευνας. Πρόκειται για εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα που δημιουργούνται συνήθως στα πλαίσια συγκεκριμένων ερευνητικών έργων. Υπάρχουν αυτά που εξυπηρετούν την απαρίθμηση συγκεντρωτικών, ομοιόμορφων περιγραφών για ένα σύνολο αντικειμένων ορισμένου είδους, όπως οι Ρωμαϊκές Επιγραφές ή ο κατάλογος Καλλιτεχνικών Ονομάτων, καθώς και άλλα που ενσωματώνουν πληροφορίες από ποικίλες πηγές δεδομένων (βιβλιογραφία, αρχεία, μαρτυρίες, περιγραφές διαφόρων ειδών αντικειμένων, δράσεις,γεγονότα κ.α.) για να εξάγουν και να τεκμηριώσουν συμπεράσματα για κοινωνικές τάσεις, συμπεριφορές, τεχνοτροπίες, κ.α. Δυστυχώς, ο διαισθητικός σχεδιασμός και η ανεπαρκής διαχείριση των πηγών αναφοράς συχνά καθιστούν αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση των καταγεγραμμένων δεδομένων και πληροφοριών μετά τη λήξη του έργου. Η ημερίδα αυτή, με εισηγήσεις από μέλη του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ-ΙΠ και του ΚΕΜΕ-ΠΚ, και ανοιχτή σε όλους που ασχολούνται, ή θα ήθελαν να ασχοληθούν, με ερευνητικά δεδομένα του χώρου των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα συζήτησης και αλληλοενημέρωσης για τη διερεύνηση των προβλημάτων και προκλήσεων που θέτει η τεκμηρίωση, διαχείριση, πρόσβαση και προβολή ερευνητικών δεδομένων. Ειδικότερα, στην ημερίδα αυτή θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με:

•οντολογίες και πληροφοριακά συστήματα

•εισαγωγή στο διεθνές πρότυπο διαχείρισης πολιτισμικών πληροφοριών CIDOC CRM

•μετασχηματισμός και σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων

•τρόποι πρόσβασης και αξιοποίησης σημασιολογικών δεδομένων

•διαχείριση λεξιλογίων και θησαυρών

•τρέχοντα ερευνητικά έργα

Στην ημερίδα αυτή καλούνται να συμμετάσχουν μέλη:

●της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

●ερευνητικών έργων στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,

●ερευνητικών έργων στον τομέα της πληροφορικής που ασχολούνται με την τεκμηρίωση και υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Πληροφορίες για την ατζέντα της εκδήλωσης για τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης της εκδήλωσης, μπορείτε να βρείτε εδώ

Πρόσκληση

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: ΕθνικήΥποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» Κωδικός ΟΠΣ «5002738» και του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «ReKnow -Research Knowledge Documentation, Analysis and Exploration in Empirical and Descriptive Sciences» (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, Grant agreement ID: 890861).

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 12:28