ΔΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» *

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ΦΕΚ Ίδρυσης:Β ́4159/14-11-2019.Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προβλέπεται η εισαγωγή 35 νέων φοιτητών /τριών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του προγράμματος καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3.000 €. Το τέλος φοίτησης θα καταβάλλεται ως εξής: 200 ευρώ κατά την εγγραφή και 4 ισόποσες δόσεις 700 € στην αρχή του κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης σύμφωναμε τις διατάξεις του ν. 4485/2017(απαλλαγή τελών φοίτησης τυγχάνει το 30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών) επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα 03/08/20 έως και Τρίτη 15/09/20 στις 24.00 ώρα.

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την προκήρυξη του ΔΠΜΣ "Ειδική Αγωγή".

 

* Το ΔΠΜΣ "Ειδική Αγωγή" είναι ενταγμένο στο ΚΕΜΕ-ΠΚ.