BBS: Μ. Δρακάκη - Σ. Σαριδάκη , «Εργασιακή Επισφάλεια, Κοινωνική Ευπάθεια και Νέα Γενιά στην Ελλάδα: Θεωρητικές Προκείμενες και Ερευνητικά Ευρήματα», 26/11, 17:30

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Brown Bag Seminar

Μαρία Δρακάκη
(Κοινωνιολόγος, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης)
Ερευνήτρια και Field Manager του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)

Σοφία Σαριδάκη
(Υποψήφια Διδάκτωρ Τμ. Πολιτικής Επιστήμης)
Ερευνήτρια στο Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)

«Εργασιακή Επισφάλεια, Κοινωνική Ευπάθεια και Νέα Γενιά στην Ελλάδα:Θεωρητικές Προκείμενες και Ερευνητικά Ευρήματα»

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020, 17:30

Παρακολουθήσετε ζωντανά, πατώντας την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης στον σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/92797311420?pwd=Y0FieisvaU1pbHMzNnZLTWdpc2NKZz09

Poster

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η διερεύνηση του φαινομένου της εργασιακής επισφάλειας και της κοινωνικής ευπάθειας στον νεανικό πληθυσμό στην Ελλάδα σήμερα. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, καταρχάς ανακινούνται θεωρητικά ζητήματα και επιχειρούνται εννοιολογικές διασαφήσεις αναφορικά με την επισφαλή εργασία και τις επισφαλείς μορφές απασχόλησης. Εν συνεχεία, αναλύονται συνοπτικά κάποιες κρίσιμες διαστάσεις του φαινομένου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, ενώ επιχειρείται και μια επισκόπηση της αντίστοιχης κατάστασης των πραγμάτων στην Ελλάδα, με δεδομένους τους μετασχηματισμούς που επήλθαν στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, λόγω της Κρίσης και της συνακόλουθης Ύφεσης. Στο δεύτερο μέρος της, η εισήγηση εστιάζεται στο υπό εξέλιξη Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα: δευτερογενής ποσοτική ανάλυση, πρωτογενής ποιοτική έρευνα πεδίου και ερευνητικά εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής» (ΚΑ 10540) και στα πρώτα του ερευνητικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο και τα ευρήματα της ολοκληρωμένης δευτερογενούς ποσοτικής ανάλυσης του, υπό εξέλιξη, Ερευνητικού Έργου. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα ερευνητικά ευρήματα της πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας του Έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος, με βάση τα προαναφερθέντα, επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων σε σχέση με την επισφαλή εργασία και την νέα γενιά στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους όρους συγκρότησης της σχέσης/συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής επισφάλειας και της νέας γενιάς και συνακόλουθα στις επιπτώσεις του φαινομένου στους βιογραφικούς σχεδιασμούς και στις βιοτικές τροχιές των νέων.

Το συγκεκριμένο Ερευνητικό Έργο υλοποιείται από ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ΕΥ τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη, και εντάχθηκε με την με ΑΠ 117/14-01-2020 Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (με κωδικό ΟΠΣ MIS 5048510). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ESF) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Η Μαρία Δρακάκη είναι Κοινωνιολόγος (ΒΑ, ΜΑ) και Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κύρια Ερευνήτρια και Field Manager του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. Είναι διδάσκουσα στο ΠΜΣ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκουσα στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» του ΠΤΔΕ του Π.Κ. Το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 δίδαξε ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαίδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ έχει εργαστεί και ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στην Ομάδα Κοινωνικο-Εκπαιδευτικής και Καινοτομίας του ΙΥΜ/ΙΤΕ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία: Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη ΔΒΜ, την ΕΕΚ και την Απασχολησιμότητα, Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πολιτικές Απασχόλησης, Δημόσιες Πολιτικές, VET & HRD multilevel governance. Έχει συμμετάσχει/ συμμετέχει σε 10 Ερευνητικά Προγράμματα και άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα. Εχει 28 επιστημονικές δημοσιεύσεις (16 διεθνείς και 12 ελληνικές) και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε 20 Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.

Η Σοφία Σαριδάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνήτρια στο Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα η Διά Βίου Μάθηση, οι Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καθώς και η απασχολησιμότητα και η ανεργία των νέων.

 
* Στα Brown Bag Seminars του ΚΕΜΕ-ΠΚ ερευνητές παρουσιάζουν το τρέχον ερευνητικό τους έργο σε φιλικό, ανεπίσημο πλαίσιο, με στόχο την ενεργοποίηση του διεπιστημονικού διαλόγου.

Το πρόγραμμα των Διαδικτυακών Brown Bag Seminars του ΚΕΜΕ-ΠΚ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://keme.uoc.gr/index.php/el/component/k2/item/550-online-brown-bag-seminars-2020-2021

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 11:07