Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. | 2ο επεισόδιο amimated video: "Ο Captain Covid-19 Τηλεκπαιδεύεται"

Εκτύπωση E-mail

Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βιου και Εξ Αποστασεως Εκαπιδευσης [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α]* του Πανεπιστημίου Κρήτης

και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από 16 σχολεία

με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουν το 2ο επεισόδιο amimated video:

"Ο Captain Covid-19 Τηλεκπαιδεύεται"

https://www.youtube.com/watch?v=LGrr7FrFhqQ&t=43s  

 

*Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βιου και Εξ Αποστασεως Εκαπιδευσης [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] εντάσσεται στο ΚΕΜΕ-ΠΚ.