Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση έρευνας

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Προθεσμία Υποβολής: 19-02-2021

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ),
επιθυμεί να αναθέσει την εκπόνηση έρευνας η οποία θα εξετάσει την ανακατανομή του χρόνου μέσα στα ζευγάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα καθώς και τις αλλαγές που πιθανώς προέκυψαν από την καραντίνα αναφορικά με την αμειβόμενη και την εργασία στο σπίτι, καθώς και τον προσωπικό/ελεύθερο χρόνο, με ειδική εστίαση στις διαφορές και στα κενά μεταξύ των φύλων και σε αυτές τις κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιστημονικούς, ερευνητικούς φορείς και επιστήμονες με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για τη διενέργεια και υλοποίηση έρευνας

Πρόσκληση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.