Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοηθική" - Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Εκτύπωση E-mail

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Βιοηθική"*, διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 27 Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://bioethics.fks.uoc.gr/docs/ProkiriksiBioithiki_202021.pdf

 

* Το ενταγμένο στο ΚΕΜΕ-ΠΚ Εργαστήριο Βιοηθικής καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες του ΔΠΜΣ «Βιοηθική».