ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΠΤΔΕ-ΠΤΠΕ

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή»* σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ΦΕΚ Ίδρυσης: Β΄4159/14-11-2019.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προβλέπεται η εισαγωγή 40 νέων φοιτητών /τριών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις των δύο Τμημάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής Επιστημών Αγωγής (μέχρι 12ώρες από τις 39 ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί).

Οι φοιτητές καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του προγράμματος καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3.000 €. Το τέλος φοίτησης θα καταβάλλεται ως εξής: 200 ευρώ κατά την εγγραφή και 4 ισόποσες δόσεις 700 € στην αρχή του κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τακαταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (απαλλαγή τελών φοίτησης τυγχάνει το 30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών) επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών) επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

Προθεσμία Υποβολής: 01/11/21 έως και 15/11/21

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στην Προκήρυξη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» στο μάθημα ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» στο μάθημα Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

*Το αυτοχρηματοδοτούμενο ΔΠΜΣ "Ειδική Αγωγή" είναι ενταγμένο στο ΚΕΜΕ-ΠΚ.