ΕΛΚΕ Π.Κ.: Προσκλήσεις για υποβολή Προτάσεων (μέλη ΔΕΠ)

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Ο ΕΛΚΕ του Π.Κ.  καλεί τα μέλη ΔΕΠ των Σχολών Επιστημών Αγωγής, Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας» - Κατηγορία Γ1.

Περισσότερες πληροφορίες για την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6978

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Ο ΕΛΚΕ του Π.Κ.  καλεί τα μέλη ΔΕΠ και τους/τις συνεργαζόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες (ΜΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διεπιστημονικής Έρευνας» - Κατηγορία Γ2. το οποίο χρηματοδοτεί την ερευνητική συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Ρεθύμνου και Ηρακλείου με σκοπό την ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6979Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

 Ο ΕΛΚΕ του Π.Κ. καλεί τα νεοεκλεγέντα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών/τριών Μελών ΔΕΠ» - Κατηγορία Δ, το οποίο στοχεύει στη χρηματοδότηση της έρευνας των νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/ήτριας. Τα μέλη ΔΕΠ θεωρούνται νεοεκλεγέντα έως και τέσσερα (4) έτη μετά από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (βάσει Πρακτικού Ορκωμοσίας).

Περισσότερες πληροφορίες για την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6980

 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

 Ο ΕΛΚΕ του Π.Κ. καλεί τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων» - Κατηγορία Β.

Περισσότερες πληροφορίες για την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6977

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 09:39