Κ. Λυσιόβα «Το αίσθημα γονικής αποδοχής/απόρριψης ως προβλεπτικός παράγοντας της γνωστικής ευελιξίας σε παιδιά 9-12 ετών» | 15/12, 17.30 | Thursday's Seminar

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κατερίνα Λυσιόβα

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
 Εργαστήριο Ψυχολογίας, ΚΕΜΕ-ΠΚ

«Το αίσθημα γονικής αποδοχής/απόρριψης ως προβλεπτικός παράγοντας της γνωστικής ευελιξίας σε παιδιά 9-12 ετών»

 

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022, 17:30

 

Σύνδεσμος στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

https://us02web.zoom.us/j/88075671695?pwd=T1ZlUWwzR2ZlNndvN01rZkhUYUJJZz09

Meeting ID: 880 7567 1695   |   Passcode: 650143

Poster

 

Περίληψη

Η γνωστική ευελιξία και ο ανασταλτικός έλεγχος είναι εκτελεστικές λειτουργίες που αναπτύσσονται ταχύτατα στην μέση παιδική ηλικία και είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός στόχου  (Burgess & Simons 2005). Η δυναμική σχέση τους με το οικογενειακό περιβάλλον επιτρέπει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και την επίδραση του μέσα σε αυτό, καθώς και τη θέση τους μέσα στον κόσμο (Kagan, 1977). Η αντιληπτή γονική απόρριψη προβλέπει αρνητικά τις εκτελεστικές τους λειτουργίες (Andrews et al., 2021), τον αυτοπροσδιορισμό, και την αίσθηση του εαυτού (Rohner & Lansford, 2017). Η χαμηλή αυτεπάρκεια και η συγκεχυμένη αίσθηση του εαυτού ίσως συμβάλλουν στην τάση των παιδιών για εστίαση της προσοχής τους σε αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις που αποπροσανατολίζουν τη δράση τους (Stright et al., 2008).

Στην τρέχουσα μελέτη διερευνήθηκε αν η αντιληπτή γονική απόρριψη παιδιών ηλικίας 7 – 12 ετών σχετίζεται με τη γνωστική ευελιξία, τον ανασταλτικό έλεγχο  και τον τρόπο που τα παιδιά αναπαριστούν τον εαυτό τους όταν βρίσκεται σε σκόπιμη δράση. Τα δεδομένα που θα συζητηθούν δείχνουν πως τα παιδιά που εκφράζουν το αίσθημα γονικής αποδοχής παρουσιάζουν (α) καλύτερο ανασταλτικό έλεγχο σε σύγκριση με τα παιδιά που δηλώνουν αίσθημα γονικής απόρριψης, και (β) μια διακύμανση στη γνωστική τους ευελιξία, καθώς φαίνεται ότι η αναπαράσταση του εαυτού-σε-δράση ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της γονικής απόρριψης και των εκτελεστικών λειτουργιών.

Λέξεις κλειδιά: αναπαράσταση δράσης, αντιληπτή γονική απόρριψη, εκτελεστικές λειτουργίες, μέση παιδική ηλικία


Η Κατερίνα Λυσιόβα είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2004. Το 2016 αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,  το 2018 πιστοποιήθηκε στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και το 2019 ολοκλήρωσε τις σπουδές β’ κύκλου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κατεύθυνση στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις εκτελεστικές λειτουργίες, την αντιληπτή γονική αποδοχή / απόρριψη και τη νοερή αναπαράσταση στη μέση παιδική ηλικία.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022 12:47