Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)
Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
Έναρξη Υποβολών:24/02/2023
Λήξη Υποβολών:10/03/2023

Προκήρυξη: Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.elidek.gr/call/11os_giros_ess/