Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις (82)

ΕΕΛΛΑΚ: Κάλεσμα συμμετοχής σε τοπικές ομάδες εργασίας για το ανοιχτό λογισμικό

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με τα ιδρύματα μετόχους της ΕΕΛΛΑΚ, προσκαλεί μέλη της Ακαδημαϊκής- Ερευνητικής κοινότητας που επιθυμούν να συμβάλλουν έμπρακτα στη χρήση και διάδοση των ανοιχτών τεχνολογιών να συμπληρώσουν αυτή την  φόρμα.

Η ομάδα του κάθε ιδρύματος, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του ιδρύματος στην ΕΕΛΛΑΚ, θα επεξεργαστεί και θα προτείνει την υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και την διάδοση και αξιοποίηση των έργων ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες των ιδρυμάτων και θα προτείνει λύσεις για την περαιτέρω προώθηση και υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού στο αντίστοιχο Ίδρυμα και γενικότερα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα..

Πιο συγκεκριμένα, όσα μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν στην επεξεργασία προτάσεων, στις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες:

 •  Ανοιχτό Λογισμικό,  Ανοιχτές Τεχνολογίες και Ανοιχτά Πρότυπα (Οι δικτυακοί τόποι που παρουσιάζονται οι σχετικές δράσεις: open-source.gr, ellak.gr, edu.ellak.gr, oer.ellak.gr, mycontent.ellak.gr/, creativecommons.ellak.gr/). Στόχος αυτής της θεματικής είναι η καταγραφή λύσεων και εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών, και η συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του Ανοιχτού και Ελεύθερου λογισμικού των Ανοιχτών Τεχνολογιών και των Ανοιχτών προτύπων στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία.
 • Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα (opengov.ellak.gr, opendata.ellak.gr, odi.ellak.gr/, obs.ellak.gr/). Στόχος αυτής της θεματικής είναι ο σχεδιασμός και  η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα.
 • Ανοιχτός Σχεδιασμός (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) (opendesign.ellak.gr/openhardware.ellak.gr, openwifi.ellak.gr).  Στόχος αυτής της θεματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του Ανοιχτoύ υλικού(hardware) και του Ανοιχτού Σχεδιασμού(Open Design)  στην Ελλάδα.
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (privacy.ellak.gr, egal.ellak.gr/). Στόχος αυτής της θεματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια συστημάτων και προσωπικών δεδομένων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών.
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (openbusiness.ellak.gr, smartcities.ellak.gr/).  Στόχος αυτής της θεματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων  για προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, ανοιχτών τεχνολογιών ανοιχτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτών δεδομένων.

Ήδη ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών συνεργάζεται στενά με τα ιδρύματα μέλη του, για την υλοποίηση δράσεων όπως η καταγραφή των ανοιχτών λογισμικών, το GSOC, η FOSSCOΜM, τα Open Labs, το MoodleMoot, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών καθώς και οι προτάσεις πολιτικής που επεξεργαζόμαστε

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 3η Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Έναρξη Υποβολών: 20/10/2020
Λήξη Υποβολών: 20/11/2020
Προϋπολογισμός: 8,000,000.00 €
 
Οι ενδιαφερόμενοοι/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.): https://hfri.grnet.gr/

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα έντυπα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. http://www.elidek.gr/call/5756/

Διαβάστε περισσότερα...

New H2020 Call: European Museum Collaboration and Innovation Space

Opening date: 01 October 2020
Deadline model:single-stage
Deadline date:12 January 2021 17:00:00 Brussels time

The proposed action will provide the opportunity for museums to work with creative and technology partners, as well as with each other, through small, experimental projects, to apply digital technologies to a selected area of work or activities, in an innovative way. The action will be implemented through a number of individual projects in selected museums, representing good geographical balance across Europe.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the order of EUR 1 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

The action will promote collaboration and innovation in cultural organisations, primarily in the museum sector, at European level. It will offer the opportunity for museums, especially smaller and medium ones, to make the most of digital technologies and services to innovate their digital processes and digital presence, acquire and share know-how through collaboration, experimentation and shared practices, and potentially develop solutions contributing to their financial recovery. Participating museums are expected to develop skills and expertise through their dedicated project, while a shared collaboration and innovation space with good practices, examples of reference and common knowledge will foster capacity building and innovation in the museum sector in a wider and more inclusive way.
 
Διαβάστε περισσότερα...

European Green Deal: Net4Society Virtual Brokerage Event for SSH-related topics 27/10/2020

This virtual international Information Day and Brokerage Event will highlight research topics under the European Green Deal Call with a relevance of the Social Sciences and Humanities.

Participants will have the possibility to join in a Matchmaking Event. The matchmaking event will give participants the opportunity to join pre-arranged meetings with other participants in order to identify possible collaborators and to facilitate the setup of project consortia.

Researchers, entrepreneurs and other stakeholders actively looking for project partners, can present their project during a flash presentation session.

The matchmaking session will be preceded by an information session given by the European Commission and the Research Executive Agency which will focus on the policy context, funding opportunities and the open calls for proposals. This info session will bring valuable insights for your proposal preparation, adding important background information to compliment the bilateral meetings in the afternoon part of the event. 

Focus

 • The European Green Deal topics with SSH relevance
 • Current developments and policy context for the call
 • Expected impact of the projects related to a just and sustainable societal transition
 • Fast and fruitful pre-arranged meetings to foster effective international networking and to facilitate the setup of Horizon 2020 project consortium

Relevant call topics

Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges

 • LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
 • LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions
Area 4: Energy and resource efficient buildings
 • LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD
 • LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges
 • LG-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation
 • LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean
Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe
 • LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal
 • LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
 • LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

 

For more information please visit the event website: https://ssh-in-green-deal.b2match.io/

Interested parties can register via the green “Register now” button.

Διαβάστε περισσότερα...

Grant Opportunities from the Gates Foundation and its partners

Grant Opportunities from the Gates Foundation

Grant applications are being accepted by the Bill & Melinda Gates Foundation for Balance the Equation: A Grand Challenge for Algebra 1, a new Grand Challenges program seeking ideas to radically transform and rethink the traditional math classroom to better support students who have been historically marginalized in math.

The application deadline is November 6, 2020.

 

Grant and Other Opportunities from its Partners

Grand Challenges for Human Flourishing, a new program of the Templeton World Charity Foundation, has launched a request for proposals to identify opportunities for human flourishing and ways to address them through rigorous research.

The application deadline is November 11, 2020.

Keystone Symposia Global Health Series has two upcoming conferences. Free registration is available for individuals from low- and middle-income countries (LMICs) working in science and medicine related fields, and this is open to all career stages:

 • Optimizing Nutrition for Maternal, Newborn and Child Health [Virtual Event] – application deadline is October 14, 2020. Learn more here.
 • Tuberculosis: Science Aimed at Ending the Epidemic [Virtual Event] – application deadline is November 18, 2020. Learn more here.

 

Grand Challenges Grants Awarded

Thirteen researchers from 6 countries received grants under the 2019 Grand Challenges Annual Meeting Call-to-Action, 12 of them awarded as collaborative projects between organizations.

 

Perspective on COVID-19

The Bill & Melinda Gates Foundation continues to work with the public and private sectors in the global response to COVID-19. To learn more about the foundation's broader work and how COVID-19 is being addressed across the foundation, please visit the foundation's website and also sign-up for The Optimist newsletter.

 

Great Ideas Come from Everywhere

You can read summaries of the grants awarded to date through Grand Challenges initiatives with the Gates Foundation as funder or co-funder and to explore an interactive world map of projects across the broader Grand Challenges funding partner network.

If you have a great idea for one of the open opportunities, please apply.

Διαβάστε περισσότερα...

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης των Μελών ΔΕΠ για τις προσκλήσεις του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση Κάλλιπος+ (Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την ομάδα του έργου Κάλλιπος+ οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις νέες προσκλήσεις του έργου, αύριο Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00 μ.μ.

Καθώς ο χρόνος για την υποβολή προτάσεων είναι πιεστικός και για να διευκολυνθει το έργο όσων προτίθενται να καταθέσουν προτάσεις, η διαδικτυακή εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλα τα Μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση:
https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=ma96d42b3971d17794abfd7c0ef9b415a

Wednesday, Oct 7, 2020 12:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 165 823 6863
Password: RsmrfnBG734

Αναλυτικά τα κείμενα της ανακοίνωσης και το πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/event/kalliposwebinar

Πρόγραμμα:
12.00-12.05: Καλωσόρισμα από τον Προϊστάμενο ΒΚΠ Παν. Πατρών & μέλος ΔΣ ΣΕΑΒ, Γ. Τσάκωνα
12.05-12.15: Χαιρετισμός/εισαγωγή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ
12.15-12.50: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της ΕΕΣΑ του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή Πα.Δ.Α.
12.50-13.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Το έργο “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της δράσης “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”, το οποίο υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία της πρώτης φάσης της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ υπήρξαν πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλων των ιδρυμάτων κατά την περίοδο απομόνωσης λόγω του κορωνοϊού, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυποανάπηρους φοιτητές.

Οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας και αφορούν τις θεματικές περιοχές:

 • Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)
 • Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)
 • Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)
 • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)
 • Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)
Διαβάστε περισσότερα...

Διαδικτυακό Funding Forum «Funding for Science & Innovation»

Διαδικτυακό Funding Forum «Funding for Science & Innovation»

20 – 22 Οκτωβρίου 2020, 9am (CET) | Online

Η χρηματοδότηση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην υλοποίηση και προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσκαλεί ερευνητές, startups και ΜμΕ στο διαδικτυακό Funding Forum «Funding for Science & Innovation».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες του χώρου θα  παράσχουν ενημέρωση και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε Κίνα, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου ENRICH in China με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της: https://buff.ly/3aSDbs2 ή μπορείτε να έλθετε σε επαφή με τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή το 210 36 07 690.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα θέματα χρηματοδότησης που σχετίζονται με το συνέδριο:

https://www.youtube.com/watch?v=Dk8uik7x6kg

https://www.youtube.com/watch?v=Y3MshmlpPaE

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του ENRICH in China YouTube channel του έργου.

Διαβάστε περισσότερα...

Διαδικτυακό σεμινάριο: Από τον Ορίζοντα 2020 στον Ορίζοντα Ευρώπη: Αποτελεσματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην επιστημονική έρευνα και καινοτομία, χωρίς αποκλεισμούς, 6/10 & 20/10

Τρίτη 6-13-20 Οκτωβρίου 2020

10.30 -12.00

Διαδικτυακό σεμινάριο

Από τον Ορίζοντα 2020 στον Ορίζοντα Ευρώπη: Αποτελεσματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην επιστημονική έρευνα και καινοτομία, χωρίς αποκλεισμούς.

Είστε εκπρόσωπος ισότητας φύλων; Διαχειριστής/στρια ανθρώπινου δυναμικού; Γνωρίζετε τα εργαλεία για την εφαρμογή της διάστασης του φύλου στην έρευνα και καινοτομία και ποια είναι η πρόβλεψη για την διάσταση του φύλου στο νέο πρόγραμμα Horizon Europe;

Η ερευνητική ομάδα της ViLabs, με αφορμή την πρόσφατη νομοθεσία για την κατάρτιση Σχεδίων Ισότητας Φύλων σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και με αφορμή την οριζόντια εφαρμογή της διάστασης του φύλου στις προτάσεις έρευνας και καινοτομίας στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ορίζοντας Ευρώπη», διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση ολοκληρωμένων πολιτικών ισότητας σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ομάδες καθώς και χρήσιμες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την εισαγωγή της διάστασης του φύλου στα ερευνητικά αποτελέσματα και την ερευνητική διαδικασία, για τους συμμετέχοντες σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα.

Το διαδικτυακό σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν, ενώ οι θέσεις είναι περιορισμένες. Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε την πρώτη (εισαγωγή – 6 Οκτωβρίου 2020) και τρίτη ημέρα του διαδικτυακού σεμιναρίου (για πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς – 20 Οκτωβρίου 2020).

Διαβάστε περισσότερα...

New deadline for COST Action proposals: 13/11

Serving research communities – extending the Open Call collection deadline

The collection date for the 2020 Open Call by European Cooperation in Science and Technology (COST) will be extended by 2 weeks, with the new deadline for COST Action proposals now Friday 13 November 12:00 CET instead of Thursday 29 October. This decision has been taken in acknowledgement of the many challenges faced by prospective applicants throughout the year due to the COVID-19 pandemic. This Open Call marks the last occasion under Horizon 2020 for prospective COST Action networks to apply for funding.

Further Information...

Διαβάστε περισσότερα...

Διαδικτυακή ημερίδα για την ευρωπαϊκή προκήρυξη "Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal"

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, διοργανώνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης “Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal.
Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω των δράσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η προκήρυξη European Green Deal στοχεύει - μέσω της έρευνας και της καινοτομίας - σε μία δίκαιη, βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη μετάβαση για όλους τους πολίτες. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αφορά σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία των πολιτών και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους, η προκήρυξη European Green Deal χρηματοδοτεί υποστηρικτικές δράσεις για τον πειραματισμό και την προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, η προκήρυξη European Green Deal αναμένεται να συνεισφέρει στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, καθώς και να αυξήσει την κοινωνική ανθεκτικότητα εστιάζοντας σε τομείς όπως η γεωργία, η βιοποικιλότητα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι καθαρές μεταφορές και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας με την υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

Δομή της προκήρυξης

Η προκήρυξη περιλαμβάνει 10 θεματικές περιοχές:

1.    Increasing client ambition: cross sectoral challenges
2.    Clean, affordable and secure energy
3.    Industry for a clean and circular economy
4.    Energy and resource-efficient buildings
5.    Sustainable and smart mobility
6.    Farm to Fork
7.    Restoring biodiversity and ecosystem services
8.    Zero-pollution, toxic-free environment
9.    Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
10.  Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ.

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.


 

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS