Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις (30)

Προθεσμία απορρόφησης της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα

Η Επιτροπή Ερευνών, σε συνέχεια αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με τις προθεσμίες απορρόφησης και σχετικών εισηγήσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, έλαβε στις συνεδριάσεις 634/11.5.2020 και 635/25.5.2020 τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Για όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ορίζεται ως ημερομηνία λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Η 31η Δεκεμβρίου 2020 θα καταχωρηθεί από τη ΜΟΔΥ στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ ως ημερομηνία λήξης όλων των έργων, ανεξαρτήτως αν κάποιο έχει ήδη λάβει παράταση με μεταγενέστερη ημερομηνία ή αν λήγει νωρίτερα εντός του 2020.

3. Εφόσον μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας παραμένουν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα, ο ΕΛΚΕ θα αυξήσει το ποσό κράτησης μέχρι το μέγιστο ποσοστό 25% επί της χρηματοδότησης, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις της ΓΓΕΤ και οι κείμενες διατάξεις. Ακολούθως, και εφόσον δεν υπάρξει απόφαση παράτασης της προθεσμίας απορρόφησης, θα υποβάλλει συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία και θα προχωρήσει σε επιστροφές αδιάθετων υπολοίπων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΓΕΤ.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω και να προγραμματίσουν ανάλογα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων Εθνικής Χρηματοδότησης.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ-ΠΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=4611

Διαβάστε περισσότερα...

Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα_ΕΛΙΔΕΚ: Πρόσκληση στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εμβληματική Δράση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα στους τομείς: Οικονομία, Παραγωγή, Κοινωνία, Ιατρική Τεχνολογία.

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (Α.Ε.Ι., Ε.Κ.) στις 150.000 ευρώ. Στα έργα είναι δυνατή η χωρίς χρηματοδότηση σύμπραξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Η εμβληματική δράση αφορά ερευνητές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία στο προς διερεύνηση θέμα, στη δε αξιολόγηση θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η ωριμότητα της πρότασης.

Υποβολή: 1-15 Ιουνίου 2020

Χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρήσιμες Οδηγίες και Πρότυπα Έγγραφα
Διαβάστε περισσότερα...

Horizon 2020: Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response PLUS Online Information Session

Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response (ID: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C)
Type of action: RIA Research and Innovation action
Deadline Model : single-stage
Horizon 2020
Call name: Second call for an Expression of Interest for innovative and rapid health-related approaches to respond to COVID-19 and to deliver quick results for society for a higher level of preparedness of health systems
 
 
An online information session will take place on Wednesday 20 May 14:00
Διαβάστε περισσότερα...

IMISCOE Competitive Call for Book Proposals 2020

IMISCOE Competitive Call for Book Proposals 2020

Deadline: 15 October 2020 at 23:59 CET

The IMISCOE Network is launching a Competitive Call 2020 for ground-breaking new manuscripts (whether authored or edited). The Call is Open Topic in the broad and inter-disciplinary field of Migration Studies. The participation is open to both new and established scholars in the field of Migrations Studies while the main criterion is the excellence of the proposal. Authors/Editors who are within the first 5 years from their PhDs are especially encouraged to apply. The best book proposal will be offered a total Open Access fee waiver. All other proposals submitted under the call can be considered for publication under the standard conditions of the series.

For more information please follow the link: https://www.imiscoe.org/news-and-blog/news/network-news/724-imiscoe-competitive-call-for-book-proposals

Διαβάστε περισσότερα...

ERC Advanced Grant Call 2020 Open

Διαβάστε περισσότερα...

17th IMISCOE Annual Conference is going online!

Europe’s largest research network of migration and integration scholars and practitioners is coming together for its first online annual conference. Resilient as our community is, we now more than ever appreciate the value of coming together, as well as the opportunity to develop further and take this step. As always, the conference aims to support the exchange of ideas and knowledge amongst its members, giving them opportunities to present papers and get feedback, have panel discussions, and to support and inspire each other in these extraordinary times.

The first online annual conference will take place on July 1 and 2, 2020.

Conference program and focus

The online conference programme will feature the papers, panels and workshops that were already accepted for presentation. All those whose presentations have been accepted will be invited to join the online conference. We also invite non-presenters to attend the conference.

In response to the contemporary pandemic and its effects, the plenary topic will be: “Mobilities and Immobilities in Pandemic times”. The speakers will reflect on research in, for and with migrants during the pandemic, and what the current crisis means for our research field. The keynote speakers are Biao Xiang , Professor of Social Anthropology, and Anna Triandafyllidou  , Professor of Sociology. The panellists will be announced in the coming weeks.

The annual conference in Luxembourg with the theme ‘crossing borders, connecting cultures has been postponed to July 7- 9, 2021.

For more information please follow the link: https://www.imiscoe.org/events/imiscoe-events/1027-17th-imiscoe-annual-conference

Διαβάστε περισσότερα...

ΓΓΕΤ_Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων - CHIP Call

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης

JPI Cultural Heritage on JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP)

 

Στο πλαίσιο της δράσης  JPI Cultural Heritage ανακοινώθηκε στις 31  Μαρτίου 2020, κοινή πρόσκληση στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP) Call ”

για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη:

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι η Βουλγαρία, Ολλανδία,  Γαλλία,  Τσεχία,  Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία,  Πορτογαλία και η Σουηδία.  Οι συμμετέχουσες χώρες έχουν εξασφαλίσει για την πρόσκληση συνολική χρηματοδότηση ύψους 6,530,081.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι πέντε (πάντα σε συμβατότητα με την Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση):

  • rethinking the implicit role of cultural heritage in society;
  • perspectives on and constructions of cultural heritage;
  • cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable dαevelopment goals;
  • innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage;
  • impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προτάσεων:  22 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00 CEST.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Rapid-Response Grants on Covid-19 and the Social Sciences

Call for Proposals

Deadline: June 1, 2020

You can apply online here.

The Social Science Research Council (SSRC), as part of its Covid-19 Initiative, seeks proposals from across the social sciences and related fields that address the social, economic, cultural, psychological, and political impact of Covid-19 in the United States and globally, as well as responses to the pandemic’s wide-ranging effects.

Eligible candidates must hold a PhD in the social sciences, humanities, or related interdisciplinary fields (e.g., law, political philosophy, racial and ethnic studies, migration studies, public health, etc.). Applications from any part of the world, and in any world region, are eligible.

For more information please see: https://covid19research.ssrc.org/rapid-response-grants-on-covid-19-and-the-social-sciences/

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ρεθύμνου

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε να απονείμει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους 6.000,00 €, για καθένα από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Ρεθύμνου.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Σχολών του Ρεθύμνου, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με την προκήρυξη, στην Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ρέθυμνο μέχρι την Παρασκευή, 08/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS