Συνέδρια για την έρευνα αιχμής & τις κοινωνικές προκλήσεις

2021-2022

Διεπιστημονικό Συνέδριο “Youth Resisting Dictatorship in Greece (1967-74) and beyond: Social Sciences and Humanities Perspectives” | 19-20/11/2021 | ΚΕΜΕ-ΠΚ

 

2020-2021

"Creating Commons in an Era of Precarity: A Multi/Trans-Disciplinary Conference on Migration and Asia" | 8-11 June 2021 | CAPI (University of Victoria) και ΚΕΜΕ-ΠΚ

 

2019-2020

«Μεταναστεύσεις: Διεπιστημονικές Προκλήσεις» (“Migrations: Interdisciplinary Challenges”) | 17 & 18 Οκτωβρίου 2019, Παν/πολη Γάλλου

 

2017-2018

«Άμπελος, Οίνος, Διατροφή, Υγεία» ("Vine, wine, food and health"), 22-26 Μαΐου 2018, Ηράκλειο