Ημερίδες για την υποστήριξη της έρευνας

2019-2020

12/03/2020     Πρύτανης Καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης "WIDENING: H2020 & Horizon EUROPE", Ενημέρωση Διευθυντών Εργαστηρίων και ΕΥ Προγραμμάτων του ΚΕΜΕ-ΠΚ

2017-2018

04/05/2018     Maria Tsivertara «Ο εκπρόσωπος του ΙΤΕ στις Βρυξέλλες και πώς να τον αξιοποιήσουμε» ΙΜΣ-ΙΤΕ και ΚΕΜΕ-ΠΚ

12/03/2018     Σεμινάριο "ERC in the Humanities and Social Sciences", ΙΜΣ-ΙΤΕ και ΚΕΜΕ-ΠΚ

06/11/2017     Πάνος Λιβεράκος, «Προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα και μελέτες: ανίχνευση ευκαιριών, τεχνικές σχεδιασμού και παραγωγής προτάσεων», ΚΕΜΕ-ΠΚ

20/12/2017     Κατερίνα Μπλαβάκη, "Horizon 2020 Research and Innovation Action", Ενημέρωση Μελών Εργ. ΕΔΙΑΜΜΕ, ΚΕΜΕ-ΠΚ

2016-2017

08/05/2017     International Workshop "Research Centers, Projects and Synergies", ΚΕΜΕ-ΠΚ

03/03/2017     «Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα», ΚΕΜΕ-ΠΚ