Ημερίδες για τα Ανοιχτά δεδομένα & την Προστασία των δεδομένων

24/02/2020     «Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», ΚΕΜΕ-ΠΚ και ΙΜΣ-ΙΤΕ2018-2019

19/03/2019     «Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στην Κοινωνική Έρευνα», ΚΕΜΕ-ΠΚ και Προγράμματα DEFORM και INTEGRITY

07/06/2017   Ανοικτά δεδομένα και Επιστημονική ΈρευναΚΕΜΕ-ΠΚ