Ανοιχτές συζητήσεις/συναντήσεις με τους Ερευνητές του ΚΕΜΕ

Οι συναντήσεις του ΔΣ με τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του ΚΕΜΕ-ΠΚ διοργανώνονται άτυπα ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τον βέλτιστο προγραμματισμό και συντονισμό των στόχων και δραστηριοτήτων του ΚΕΜΕ, καθώς και για τον γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο σε ζητήματα που άπτονται της θεσμικής και ουσιαστικής λειτουργίας του.

3η Ανοιχτή Συνάντηση με τους Διευθυντές εργαστηρίων και Επιστημονικά Υπεύθυνους προγραμμάτων για ενημέρωση και τον προγραμματισμό δράσεων (12/03/2020)

2η Ανοιχτή Συνάντηση με τους Διευθυντές εργαστηρίων και Επιστημονικά Υπεύθυνους προγραμμάτων για ενημέρωση και τον προγραμματισμό δράσεων (03/04/2019)

1η Ανοιχτή Συνάντηση με τους Διευθυντές εργαστηρίων και Επιστημονικά Υπεύθυνους προγραμμάτων για ενημέρωση και τον προγραμματισμό δράσεων