Σεμινάριο νέων ερευνητών του ΚΕΜΕ

Στα Σεμινάρια Νέων Ερευνητών του ΚΕΜΕ-ΠΚ νέοι ερευνητές παρουσιάζουν το τρέχον ερευνητικό τους έργο, δίνοντας έμφαση στις μεθόδους έρευνας και τις τεχνικές ανάλυσης. Στόχος των σεμιναρίων είναι να προσφέρουν στους νέους ερευνητές τη δυνατότητα της εξοικείωσης με ποικίλες ερευνητικές μεθόδους και της δικτύωσης με συναδέλφους τους.


2018-2019

11/06/2019     I. Santosusso “What is a 24-Hour City?”