Σεμινάριο νέων ερευνητών του ΚΕΜΕ

Στα Σεμινάρια Νέων Ερευνητών του ΚΕΜΕ-ΠΚ νέοι ερευνητές παρουσιάζουν το τρέχον ερευνητικό τους έργο, δίνοντας έμφαση στις μεθόδους έρευνας και τις τεχνικές ανάλυσης. Στόχος των σεμιναρίων είναι να προσφέρουν στους νέους ερευνητές τη δυνατότητα της εξοικείωσης με ποικίλες ερευνητικές μεθόδους και της δικτύωσης με συναδέλφους τους.


2020-2021

16/03/2021     Διαδικτυακή Ημερίδα: «Η Κρίση και οι Κρίσεις», ΚΕΠΕΤ - ΚΕΜΕ-ΠΚ

12/10/2020     Β. Κονδυλάκη «Πένθος και ομηρική ποίηση: πρόσληψη και σημασία για τους σημερινούς Έλληνες»

2018-2019

11/06/2019     I. Santosusso “What is a 24-Hour City?”