Άλλες επιστημονικές συναντήσεις

2019-2020

17-18/10/2020     Final Consortium Meeting of the EURYKA Project (Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities), ΚΕΜΕ-ΠΚ

2018-2019

02-03/10/2018     Εργαστήριο με θέμα «Η βιογραφική έρευνα στο πλαίσιο της ερμηνευτικής παράδοσης: μεθοδολογικές αρχές και διαδικασίες ανάλυσης βιογραφικών αφηγήσεων»Παν/πολη Ρεθύμνου


2017-2018

11/06/2018     Επιστημονική Ημερίδα "Πώς τα Εμπόδια γίνονται Ευκαιρίες! Η Ψυχική Ανθεκτικότητα στην Εκπαίδευση". Παρουσίαση Καινοτόμων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων RESCUR: Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία! και ENRETE (Enhancing Resilience Through Teacher Education)Ρέθυμνο

17/03/2018    Επιστημονική Ημερίδα «Η Εκπαιδευτική Κοινότητα μπροστά στις Πολιτικές Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών την Περίοδο της Κρίσης: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου HΟRIZON2020 *RE.CRI.RΕ.* Προβληματισμοί, προκλήσεις & προτάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»Παν/πολη Γάλλου