Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Διοργάνωση: ΚΕΜΕ-ΠΚ και ΙΜΣ/ΙΤΕ

 

Το ΚΕΜΕ του Παν/μίου Κρήτης και το ΙΜΣ/ΙΤΕ διοργανώνουν ημερίδα σχετικά με τα ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα στις ανθρωπιστικές
επιστήμες. Η ημερίδα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και θα διεξαχθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε εδώ

Χαιρετισμός Γιάννη Τζίτζικα, Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)

Για τις διαφάνειες των ομιλιών παρακαλούμε δείτε:

Part 0 MPPart 1 CRPart 2 MPPart 3 MPPart 4 CR Knowledge GraphPart 5 OntologyPart 6 Ver 2 MPPart 7 CR Building Ontology

Poster