Διαδικτυακή Ημερίδα: «Η Κρίση και οι Κρίσεις»

 

Σειρά Δράσεων του ΚΕΜΕ-ΠΚ «Σεμινάρια Νέων Ερευνητών»


Το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) σε συνεργασία με το ΚΕΜΕ-ΠΚ διοργάνωσαν την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, 17.00 – 21.00 διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο

«Η Κρίση και οι Κρίσεις»

Poster

 

Περιλήψεις