Επιστήμες Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Διευθυντής

Καρράς Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ

Τμήμα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιστοσελίδα
www.kemeiede.org

Αντικείμενο ΠΜΣ
Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας. Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής. Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, μάθηση και διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών. Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο. Να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Κατευθύνσεις

Διάρκεια Σπουδών
Τρία εξάμηνα

Διδακτικό Προσωπικό ΠΜΣ

Στο ΠΜ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευση τους τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να κατατίθεται στη Συνέλευση Τμήματος σαφής αιτιολόγηση από την Σ.Ε. του ΠΜΣ. Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμβάνει: την διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία), την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των πτυχιακών εργασιών, εφόσον είναι μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ή άλλου τμήματος ελληνικού ΑΕΙ. Κάθε μέλος ΔΕΠ (είτε του Π.Τ.Δ.Ε. είτε άλλου τμήματος) μπορεί να επιβλέπει το πολύ 5 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ' έτος. Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 407/1980, καθώς και οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές μπορούν να συμμετέχουν στην επίβλεψη ως συνεπόπτες.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2831077587, 2831077641


E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 11:15