Επισκέπτες Ερευνητές

Σύμφωνα με το άρθ. 1, παρ. 3 του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του, το ΚΕΜΕ-ΠΚ προάγει τις διεθνείς συνεργασίες, τη διεπιστημονική έρευνα και τη σύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του με την κοινωνία και μέσω της υποδοχής επισκεπτών ερευνητών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του ΚΕΜΕ-ΠΚ καταθέτοντας βιογραφικό σημείωμα, σύντομη περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος και των δραστηριοτήτων που προτίθενται να αναπτύξουν κατά την παραμονή τους σε σχέση με κάποιο από τα εργαστήρια ή προγράμματα που είναι ενταγμένα στο ΚΕΜΕ-ΠΚ. Το ερευνητικό πρόγραμμα και η διάρκεια της επίσκεψης μπορεί να είναι μέχρι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα έτος. Η αίτηση συνοδεύεται από επιστολή αποδοχής του Διευθυντή του εργαστηρίου ή του υπεύθυνου του ερευνητικού προγράμματος που προτίθεται να φιλοξενήσει τον επισκέπτη στο ΚΕΜΕ-ΠΚ.

Οι επισκέπτες ερευνητές ταξινομούνται σε τρεις βαθμίδες αντίστοιχες με τη βαθμίδα που κατέχουν στον φορέα προέλευσής τους και την ερευνητική εμπειρία τους και με απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΜΕ-ΠΚ τούς αποδίδεται τιμητικά η αντίστοιχη ιδιότητα: «Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής ΚΕΜΕ-ΠΚ», «Επισκέπτης Ερευνητής Ανώτερης Βαθμίδας ΚΕΜΕ-ΠΚ», «Επισκέπτης Ερευνητής ΚΕΜΕ-ΠΚ».

Οι επισκέπτες ερευνητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των υποδομών του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, εργαστήρια, κ.λπ.) σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων πανεπιστημιακών οργάνων που ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. Η διοίκηση του ΚΕΜΕ-ΠΚ σε συνεργασία με τους διευθυντές εργαστηρίων και τους υπεύθυνους των ενταγμένων προγραμμάτων, μεριμνούν για να εξασφαλίσουν την εγκατάσταση (θέση εργασίας, εξοπλισμό γραφείων) των επισκεπτών ερευνητών και διαμεσολαβούν σε αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για τη διευκόλυνση της παραμονής τους στην Κρήτη (στέγαση, υγεία, μετακινήσεις, κ.λπ).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι επισκέπτες ερευνητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του ΚΕΜΕ-ΠΚ και προσφέρουν μια διάλεξη ή σεμινάριο σχετικό με το ερευνητικό τους πρόγραμμα. Οι επισκέπτες ερευνητές υποχρεούνται να αναφέρουν στις σχετικές με το ερευνητικό τους πρόγραμμα επικοινωνίες, δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις την ιδιότητά τους ως επισκέπτες ερευνητές στο ΚΕΜΕ-ΠΚ και τη συνδρομή του στην ολοκλήρωσή της έρευνάς τους.

Σχετικά έγγραφα: Αίτηση, Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης ΚΕΜΕ-ΠΚ, Κανονισμός Ακαδημαϊκού Επισκέπτη Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Λίστα Επισκεπτών στο ΚΕΜΕ-ΠΚ

2021-2022

 

2020-2021

Jasmine Lorenzini, Institut d'études de la citoyenneté, Université de Genève | Επισκέπτρια Ερευνήτρια σε συνεργασία με το LIVEWHAT project (ΕΥ: Μ. Κούση)

2019-2020

Susanne Weßnigk, Professor of Physics Education, University of Hannover, Germany | Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)

Δημήτρης Χρυσοχόου, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ | Επισκέπτης Ερευνητής στο ΚΕΠΕΤ

Λεωνίδας Οικονομάκης, PhD, Department of Political and Social Sciences, European University Institute (EUI), Affiliated Researcher: Center on Social Movement Studies,SNS | Επισκέπτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνα (ΕΚΑΕΚΕ)

Βασιλική Κονδυλάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λωζάννης | Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνα (ΕΚΑΕΚΕ)

2018-2019

Μαριάννα Φωτάκη, Καθηγήτρια στο Warwick University, Eπισκέπτρια Ερευνήτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (23/10/2018 – 16/11/2018).

Γιώργος Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Ερευνητής Ανώτερης Βαθμίδας στο Εργαστήριο Βιοηθικής (17/10-21/10), μάθημα κατόπιν πρόσκλησης στο ΠΜΣ της Βιοηθικής.

Gorr Claudia, PhD Student, University of Oldenburg, Germany (IKYDA-Project), Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)

Tien Hui Chiang, Distinguished Professor at the Zhengzhou University (ZZU) China, Vice President of the RC04 of the International Sociological Association, UNESCO | Επισκέπτης Ερευνητής στο ΚΕΠΕΤ 


2017-2018

Andy Green, Professor of Comparative Social Science, Director of the ECRC-funded LLAKES Research Centre, UCL-IoE | Επισκέπτης Ερευνητής στο ΚΕΠΕΤ (05-06/2018)

Λεωνίδας Οικονομάκης (διδακτική εμπειρία), Επισκέπτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ακαδ. έτος 2017-2018).

Ασπασία Παπαχίου, Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ακαδ. έτος 2017-2018).

Daniela Bernaschi, Research Visitor at the Department of Sociology’s Laboratory of Social Analysis and Applied Social Research, and the research project TransSOL (01/10/2017 – 31/10/2017).

Michela Schröder-Abé, Καθηγήτρια στο University of Potsdam, Επισκέπτρια Ερευνήτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (01/10/2017 - 15/12/2017). 

Striligka Anastasia, PhD Student, University of Oldenburg, Germany (GINT-Project), Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)


2016-2017

Αντώνης Βραδής, Επισκέπτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (2016-2017 - εαρινό εξάμηνο)

Manfred Euler (Professor of Physics Education, IPN, University of Kiel, Germany), Επισκέπτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)