Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Διοικητικό Συμβούλιο 

Βάσει του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΜΕ-ΠΚ, το Δ.Σ. του Εργαστηρίου ΚΕΜΕ-ΠΚ είναι πενταμελές και τα μέλη του έχουν ειδίκευση στις Ανθρωπιστικές, ή Κοινωνικές ή/και Επιστήμες της Αγωγής.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από: α) τον/ την Διευθυντή/ Διευθύντρια του ΚΕΜΕ-ΠΚ και τον/ την Αναπληρωτή/ Αναπληρώτρια Διευθυντή/ Διευθύντρια, που είναι Καθηγητές (πρώτης βαθμίδας) ή Αναπληρωτές Καθηγητές και ενεργοί ερευνητές, και β) από έναν εκπρόσωπο των τριών Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, οι οποίοι εκλέγονται από καθηγητές όλων των βαθμίδων και Λέκτορες της Σχολής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για την εκλογή εκπροσώπων των Σχολών στον Ειδικό Λογαριασμό του Παν/μίου Κρήτης. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής.

Διευθύντρια
Στέλλα Γιακουμάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Ψυχολογίας

SGiakoumakiΗ Στέλλα Γιακουμάκη είναι Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Από τον Σεπτέμβριο 2018 έως τον Σεπτέμβριο 2022 είναι η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας. Σπούδασε και εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Institute of Psychiatry, King’s College στο Λονδίνο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν στη μελέτη ενδοφαινοτυπικών δεικτών σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διαταραχών στο φάσμα της σχιζοφρένειας. Το ερευνητικό έργο της έχει κατά κύριο λόγο δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές, έχει υψηλούς δείκτες απήχησης, έχει χρηματοδοτηθεί από πολλούς διαφορετικούς φορείς και έχει τιμηθεί με διεθνή και εθνικά βραβεία. Το διδακτικό έργο της αφορά σε πλειάδα μαθημάτων Νευροψυχολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Google Scholar Link/Profile: S Giakoumaki 

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.psychology.uoc.gr/prosopiko/meli-dep/stella-giakoymaki/

  

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Μελίνα Ταμιωλάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας

Maria Kousis 128Η Μελίνα Ταμιωλάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΜΣ/ΙΤΕ.  Ειδικεύεται στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία, την πολιτική σκέψη στην αρχαία Ελλάδα και τον Ξενοφώντα, ειδικότερα.  Έχει επιμεληθεί (ή/και συνεπιμεληθεί) 8 συλλογικούς τόμους, έχει συγγράψει πλήθος άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους κυρίως στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, ενώ μελέτες της έχουν μεταφραστεί, κατόπιν πρόσκλησης, στα ισπανικά και στα γερμανικά.  Έχει επιβλέψει την έρευνα πλήθους φοιτητών σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μετα-διδακτορικό). Η μονογραφία της, Liberté et esclavage chez les historiens grecs (Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne 2010) τιμήθηκε με το βραβείο Ζάππας της Ένωσης για την Προώθηση των Αρχαίων Ελληνικών Σπουδών της Γαλλίας (2011). Η έρευνά της έχει χρηματοδοτηθεί από  διάφορους ελληνικούς και ξένους φορείς, όπως το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Παν/μίου του Ηarvard (CHS/Harvard), το Παν/μιο του Princeton, η DAAD, το ΙΚΥ, η Επιτροπή Ερευνών του Παν/μίου Κρήτης, το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκου Πολιτισμού (ΙΠΕΠ, Αθήνα), και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).  

Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Kallion (www.kallion.org), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως αποστολή να αναδείξει τη συμβολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών σε θέματα σύγχρονης ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχει συνδιοργανώσει, μαζί με τον Καθ/τή Κλασικών Σπουδών Jeff Beneker, τη Διεθνή Κατασκήνωση για τη Δημοκρατική Ηγεσία (2020, 2021: διαδικτυακά, 2022: στο Ρέθυμνο: http://kallion.org/courses/international-camp-for-democratic-leadership-2021/). Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα ενδιαφέρον για τις ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να αναβαθμίσουν την έρευνα στις Κλασικές Σπουδές (και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ευρύτερα), καθώς και να ενισχύσουν τον ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Tον Ιούλιο του 2021 εκλέχτηκε Αναπληρώτρια Διευθύντρια του διεπιστημονικού κέντρου ΚΕΜΕ-ΠΚ.

Google Scholar Link/Profile: Melina Tamiolaki

 

Τακτικά μέλη

Ελένη Κατσαρού
Καθηγήτρια Τμ. Φ.Κ.Σ. (εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής)

Maria Kousis 128Η Ελένη Κατσαρού είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων, στη διδασκαλία της Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση, στους (πολυ)γραμματισμούς, στην πολυτροπικότητα, στον κριτικό ψηφιακό γραμματισμό, στους μαθητές ως (αυτο)εθνογράφοι ερευνητές, στη δημοκρατία της γνώσης. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία σε περισσότερα από 15 προγράμματα εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης. Είναι συντονίστρια δύο ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (ένα Erasmus+ KA220 και ένα ΕΣΠΑ) και εταίρος σε δύο Erasmus+ KA220 κατά την τελευταία 5ετία. Έχει επιβλέψει δύο ολοκληρωμένες διατριβές και άλλες τρεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει επιβλέψει 22 ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες και άλλες δύο είναι σε εξέλιξη. 
Μονογραφίες

 1. Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία – Η εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλα.
 2. Κατσαρού, Ε. (2016). Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση: Πολυπαραδειγματική διερεύνηση για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.
 3. Κατσαρού, Ε. (2020). H Δημοκρατία στο Σχολείο. Προοπτικές από την αξιοποίηση διαδικασιών έρευνας-δράσης και κριτικού γραμματισμού. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.

Επιμέλειες συλλογικών τόμων

 • Πουρκός, Μ. & Κατσαρού, Ε. (επιμ.) (2011). Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες. http://www.nissides.gr/greek/digital.html
 • Κατσαρού, Ε. & Λιακοπούλου, Μ. (εισαγωγή - επιμέλεια) (2014). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Επιμορφωτικό υλικό. Θεσσαλονίκη, έκδοση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών. http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (επιμ.) (2018). Ορίζοντας την Έρευνα-Δράση στην Ελλάδα. Στην προοπτική διαμόρφωσης μιας επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών ερευνητών. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου για την Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση, Ρέθυμνο, 27-06-2015. http://www.actionresearch.gr/sites/default/files/1o_symposio.pdf
 • Αυγητίδου, Σ., Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (επιμ.) (2019). Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση: Ζητούμενα, Συγκρούσεις, Προοπτικές. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συμποσίου για την Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση, Φλώρινα, 01-04-2017. http://www.actionresearch.gr/sites/default/files/2o_symposio_0.pdf
 • Καστρινάκη, Α. & Κατσαρού, Ε. (επιμ.) (2021). Συζητάμε για την Εκπαίδευση. Δυσκολίες, Προκλήσεις, Προοπτικές. Ρέθυμνο: εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. https://www.openbook.gr/syzitame-gia-tin-ekpaideysi/

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

20 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές και 35 σε ελληνικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κριτές.

Ενδεικτικά:

 • Katsarou, Ε. & Sipitanos, Κ. (2020). Building Knowledge Ecologies in schools: Reconstructing the curriculum to develop inclusive classrooms. In Α. Chatzidaki & R. Tsokalidou (eds). Challenges and Initiatives in Refugee Education: the case of Greece. Cambridge Scholars Publishing.
 • Katsarou, E. & Sipitanos, K. (2019). Contemporary school knowledge democracy: possible meanings, promising perspectives and necessary prerequisites, ­Educational Action Research Journal, 27 (1) (special issue on Κnowledge Democracy): 108-124.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2018). Official Educational Policy and Action Research in the Era of Crisis: The Case of Greece, Journal of Education & Social Policy, 5(1): 221-229.
 • Κατσαρού, Ε., Βλάχα, Π. & Κακέπη, Μ. (2018). Αναπτύσσοντας την Κριτική Γλωσσική Επίγνωση των μαθητών σε κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον κρίσης: Μια μελέτη περίπτωσης. Νέα Παιδεία, τχ. 166: 92-104.

Google Scholar Link/Profile: Eleni Katsarou


Ευάγγελος Καραδήμας
Καθηγητής Τμ. Ψυχολογίας (εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)

Maria Kousis 128Από το 2004, ο Ευάγγελος Καραδήμας είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας Υγείας). Μεταξύ 2004 και 2014 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και ως Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας από το 2012 έως το 2014. Από το 2020, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε έξι διεθνή και δύο ελληνικά περιοδικά, καθώς και Associated Editor σε δύο περιοδικά. Είναι Honorary Fellow και επί του παρόντος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχολογίας Υγείας (2020-2022). Από το 2017, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ, Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών). Έχει συγγράψει ένα βιβλίο, έχει επιμεληθεί άλλα έξι και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον ρόλο του στρες στην υγεία και την ασθένεια, την αυτορρύθμιση, τη δυαδική ρύθμιση και υγεία, την προσαρμογή σε χρόνιες ασθένειες και την ευεξία.

Google Scholar profile: Evangelos Karademas 

 

Μαρίνα Τζακώστα
Καθηγήτρια ΠΤΠΕ (εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Αγωγής)

marina tzakostaΗ Μαρίνα Τζακώστα είναι Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας». Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη των μητρικών γλωσσών, την διδασκαλία και εκμάθηση των δεύτερων γλωσσών, τις γλωσσικές δυσκολίες, την γλωσσική επαφή και γλωσσική αλλαγή, την εκμάθηση και διδασκαλία της ορθογραφίας, την διαλεκτολογία και την διδασκαλία των διαλέκτων.

Έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα α’ κύκλου με ειδίκευση στην Γλωσσολογία από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1996 και 1999, αντιστοίχως). Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το University of Leiden Center for Linguistics με υποτροφία του Ολλανδικού κράτους (2004, Assistant in Opleiding). Κατά την διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών υπήρξε επισκέπτρια στο Τμήμα Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Άμχερστ της Μασαχουσέτης (Department of Linguistics, Umass/Amherst). Η μεταδιδακτορική της έρευνα πάνω στην ανάπτυξη της ελληνικής μορφολογίας από αλλόγλωσσους ομιλητές της Ελληνικής υλοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2005-2006, ΙΚΥ). Εκτός από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προπτυχιακό επίπεδο.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 μελέτες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, επιμελημένους τόμους και πρακτικά συνεδρίων, 7 βιβλία και επιμελημένους τόμους και 3 εκπαιδευτικά υλικά. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικώς υπεύθυνη ή επιστημονική συνεργάτρια. Αντιπροσωπευτικά, το 2014 της απονεμήθηκε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική υποτροφία από Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με σκοπό την δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας, μιας δεξαμενής διαλεκτικού υλικού και τοπικής ιστορίας (www.mohi.edc.uoc.gr). Υπήρξε υπότροφη επισκέπτρια ερευνήτρια στο Stanley Seeger Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Πρίνστον το 2018.  Τέλος, είναι μέλος της ομάδας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης και αγγλικής γλώσσας αναφορικά με την εισαγωγή της Αγγλικής στην προσχολική εκπαίδευση.

 

Αναπληρωματικά μέλη

bosnakisdΔημήτριος Μποσνάκης 
Αναπληρωτής καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας (εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής)

Ο Δημήτριος Μποσνάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έρευνά του εστιάζει κυρίως σε θέματα της Αρχαιολογίας του Θανάτου (γλυπτική, εικονογραφία, επιγραφές, ταφικά έθιμα). Παράλληλα ασχολείται με τη δημοσίευση των μαρμάρινων γλυπτών από τον αποθέτη του Απόλλωνος Δαλίου στην Κάλυμνο καθώς και των επιγραφών από την Κω και την Κάλυμνο στο Πρόγραμμα των Inscriptiones Graecae (υπό την εποπτεία της Ακαδημίας του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο). Aπό το 2018 σε συνεργασία με την Aρχαιολογική Yπηρεσία της Λάρισας διευθύνει το πρόγραμμα της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στην αρχαία Κραννώνα (Θεσσαλία). 
Ο Δημήτρης Μποσνάκης είναι υπεύθυνος προγραμμάτων συνεργασίας ERASMUS με τα πανεπιστήμια της Padova, του Torino και της Napoli (Orientale). Συμμετείχε σε διεθνή Συνέδρια και έδωσε διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης (Oslo, Uppsala, Marburg, Berlin Humboldt, Basel, Οxford) και επιστημονικά ιδρύματα: AΙΑΣ Ρόδος, Brandemburgische Akademie der Wissenschaften – Berlin (Inscriptiones Graecae), Ρωμαϊκό Σεμινάριο / Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (DAI), ΚΕΡΑ, Aρχαιολογική Εταιρεία και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοσίευσε πολλές αναφορές σωστικών ανασκαφών στο Αρχαιολογικό Δελτίο, πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τρία βιβλία με τίτλο: Ανέκδοτες Επιγραφές της Κω. Επιτύμβια μνημεία και όροι (transl. Unedited Grave-Inscriptions and Horoi from Kos), Αθήνα 2008, ENΘΕΤΤΑΛΙΖΕΣΘΑΙ. Tεχνοτροπία και ιδεολογία των θεσσαλικών επιτυμβίων αναγλύφων του 5ου και 4ου αι. π.Χ. (transl. BECOMING A THESSALIAN. Defining styles and ideologies of classical thessalian grave reliefs (5th-4th c. BC, with extensive german summary), Βόλος 2013, Το Ασκληπιείο της Κω. Το μνημείο και η επιγραφική συλλογή (transl. The Asklepieion of Kos. The monument and the epigraphical collection), Aθήνα 2014. Πρόσφατη έρευνα: Μια νέα μονογραφία είναι υπό δημοσίευση με τίτλο: Κατηφείη και Όνειδος.Ταπεινωμένοι και Καταφρονεμένοι Νεκροί Αθήνα 2019 (“Humiliated and Insulted Dead”). Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και μέλος επιστημονικών συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, όπως Thiasos, και κριτής στα: Λογγείον, Aριάδνη, Tεκμήρια.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.history-archaeology.uoc.gr/to-tmima/didaskontes/dimitrios-mposnakis/

Google Scholar Link/Profile: Dimitrios Bosnakis / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ

 


VArapoglouΒασίλης Αράπογλου
Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας (εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)

Ο Βασίλης Αράπογλου είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο 'Αστική κοινωνιολογία, κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμοί'. Είναι πτυχιούχος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του ΟΠΑ. Εκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο και στο LSE, όπου εκπόνησε και τη διδακτoρική διατριβή του. Το έργο του εστιάζεται στην ανάλυση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού στα αστικά κέντρα και σε συγκριτικές προσεγγίσεις των πολιτικών για την αντιμετώπισή τους στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=1956

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=Y6D4jnMAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

 

matsopoulos anastasiosΑναστάσιος Ματσόπουλος  Ph.D.  (State University of New York, USA)
Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ (εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Αγωγής)

Ο Αναστάσιος Ματσόπουλος κατέχει μόνιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως σχολικός ψυχολόγος στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ (από το 1991) και στην Ελλάδα (από το 1999). Έχει εργαστεί ως σχολικός ψυχολόγος πλήρους απασχόλησης στην σχολική περιφέρεια Schalmont School District, Schenectady, New York. Έχει διδάξει ως επίκουρος καθηγητής σε προγράμματα Σχολικής Ψυχολογίας στα πανεπιστήμια The College of St. Rose, New York και στο Psy.D. of the Fairleigh Dickinson University στις ΗΠΑ (1997-2001). Από το 2002, o Δρ. Ματσόπουλος είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Ηλικίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος καθηγητής της Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία και είναι ενταγμένη στο ΚΕΜΕ. Ο Δρ. Ματσόπουλος έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως επιστημονικά υπεύθυνος έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα

 • Erasmus + RESCUR 2012-2015 Resilience Curriculum “Surfing the Waves”
 • Erasmus +ENRETE (2016-2018) “Enhancing Resilience in Teacher Education”
 • Horizon2020 RECRIRE (2015-2018) The Representation of the Crisis and the Crisis of the Representation.
 • Horizon2020 Rayuela-Empowering and Educating young people for the Internet (2021-2023) σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή.

Ο κ. Ματσόπουλος εργάστηκε ως ο εξωτερικός αξιολογητής διασφάλισης ποιότητας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PREPEI που συντονιζόταν από το Χαμόγελο του Παιδιού (2019). Η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού από το 2016 και μέχρι το 2018 και ο Δρ. Ματσόπουλος επόπτευε και εκπαίδευε τους ψυχολόγους του τμήματος πρόληψης. Επίσης η Μονάδα έχει υπογράψει ένα πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας με το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (2021-2024).

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Δρ. Ματσόπουλου εντοπίζονται στα εξής πεδία: Επιστήμη της πρόληψης, ψυχική ανθεκτικότητα και προληπτικά προγράμματα, ψυχοεκπαίδευση γονέων και ψυχική ανθεκτικότητα της Οικογένειας, Διεπιστημονική Συνεργατική Συμβουλευτική (ΔΙΕΣΣΥ-Consultation in schools), πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση, διεθνής σχολική ψυχολογία. Επίσης έχει δημοσιεύσει σε θεματικές όπως η σχολική ετοιμότητα/ευαλωτότητα και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Το τελευταίο βιβλίο (2022) του κ. Ματσόπουλου τιτλοφορείται «Διεπιστημονική Συνεργατική Συμβουλευτική στο Σχολείο (Consultation): Προάγοντας την Ανάπτυξη, Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών».

Ο Δρ. Ματσόπουλος είναι ο συν-συγγραφέας ενός προληπτικού προγράμματος «RESCUR:Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!» που συμπεριλαμβάνει τρία βασικά εγχειρίδια δραστηριοτήτων και δύο εγχειρίδια για γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο καθηγητής Ματσόπουλος έχει επιμεληθεί μαζί με την καθηγήτρια Suniya Luthar το ειδικό τεύχος με τίτλο «Parents, caregivers, educators: The forgotten stakeholders in the discussion of Resilience_An international perspective (2020) το οποίο και εκδόθηκε στο διεθνές περιοδικό International Journal of School and Educational Psychology.

Από το 2017 ο Δρ. Ματσόπουλος είναι ο από κοινού με Δρ. Λούτσιου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) Πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Σχολικής Ψυχολογίας «Ψυχοεκπαίδευση Γονέων και Ψυχική Ανθεκτικότητα της Οικογένειας». Τα τελευταία 30 χρόνια ο κ. Ματσόπουλος έχει εκπαιδεύσει σχολικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σε χώρες όπως η Λετονία, ο Καναδάς, η Ελλάδα, η Ιταλία και η ΗΠΑ. Επίσης ο κ. Ματσόπουλος είναι σύμβουλος σε ερευνητικά projects που υλοποιούνται σε Βραζιλία, Περού, Ινδία και Κύπρο. Τέλος, ο κ. Ματσόπουλος είναι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας (Hellenic Association of School Psychology-HASP) (2021) και έχει συμμετάσχει στο διεθνές documentary “Freedom Besieged”  που σκηνοθέτησε ο Panagiotis Giannikos (2017).

 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 9/2016 - 11/2021

Συνοπτική Παρουσίαση των Δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕ-ΠΚ για το διάστημα 9/2016-11/2021

Διευθύντρια
Μαρία Kούση
Καθηγήτρια Τμ. Κοινωνιολογίας

Maria Kousis 128

Η Μαρία Κούση (διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Michigan, 1984) είναι Kαθηγήτρια στο Tμήμα Κοινωνιολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Με επίκεντρο την κοινωνική αλλαγή, το περιβάλλον, κοινωνικά κινήματα και τις κοινωνικές επιπτώσεις κρίσεων στον 21ο αιώνα, τo συγγραφικό της έργο συμπεριλαμβάνει 14 τόμους, ειδικά τεύχη ή βιβλία (π.χ. Οικονομικές και Πολιτικές Συγκρούσεις σε Συγκριτική Προοπτική, με τον Charles Tilly, Επίκεντρο 2008) και πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα ή κεφάλαια. Πρόσφατες δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνουν το ειδικό τεύχος του American Behavioral Scientist, Alternative Action Organizations During Hard Economic Times: A Comparative European Perspective (επιμ. M. Kousis, S. Kalogeraki and C. Cristancho, 2018) και τον συλλογικό τόμο Transnational solidarity in times of crises: Citizen organisations and collective learning in Europe, των εκδόσεων Palgrave (επιμ. C. Lahusen, U. Zschache and M. Kousis, 2021). Από το 2010 το έργο της εστιάζει στις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις δύσκολων καιρών ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων “Οι Έλληνες, οι Γερμανοί και η Κρίση” (GGCRISI,Greek-German Ministries Cooperation), “Ζώντας σε Δύσκολους Καιρούς: Πώς οι πολίτες αντιδρούν στην οικονομική κρίση και στις κοινωνικές και πολιτικές της συνέπειες” (LIVEWHAT, EC, FP7), (Ευρωπαϊκές διαδρομές Διεθνικής Αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης” (TransSOL, EC, Horizon 2020), EURYKA (EC, Horizon 2020) and “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Αστικές Κοινότητες και η Προστασία Ευάλωτων Ομάδων” (Swiss Network for International Studies).

Google Scholar Link/Profile: https://scholar.google.gr/citations?user=Pc_1poMAAAAJ&hl=el&oi=ao

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://crete.academia.edu/MariaKousis

 

 Αναπληρωτής Διευθυντής
Νίκος Παπαδάκης
Καθηγητής Τμ. Πολιτικής Επιστήμης

Nikos Papadakis 453

Ο Νίκος Παπαδάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ-ΠΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Μέλος του ECPR (European Consortium for Political Research) Political Culture Research Network και Επίτιμο Μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ). Eίναι Αντιπρόσωπος- Συντονιστής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), όπως και Μέλος του UN SDSN Global. Επιπρόσθετα είναι Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ. Ήταν, μέχρι πρόσφατα, International Expert στο European Training Foundation/ ETF («Skills & VET Governance» project/ 2015- 2018). Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011- 2013). Συνεργάζεται με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου, ως μέλος Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ, ενώ έχει διατελέσει αξιολογητής για την έρευνα σε Πορτογαλικά Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα για το FCT του Υπουργείου Έρευνας & Τεχνολογίας της Πορτογαλίας. Συνεργάζεται ερευνητικά με το ESRC-funded Research Centre «LLAKES» του Πανεπιστημίου UCLIoE, ενώ επίσης συνεργάζεται ερευνητικά με το ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ. Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/ 2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007- 2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008- 2011) του Advisory Board του UNDP/ RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στη Faculty of Policy & Society του IoE του University of London (σήμερα UCL-IoE), κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011- 2012, και Επισκέπτης Καθηγητής στο Zhengzhou University της Κίνας, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019- 2020. Έχει δημοσιεύσει 156 μελέτες, στα αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα και ελληνικά. Επίσης έχει συγγράψει 10 βιβλία – μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 10 συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε ως Ερευνητής- Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 42 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος σε Διεθνείς και Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες και μέλος Συντακτικών Επιτροπών και Επιστημονικών Συμβουλίων αρκετών διεθνών και ελληνικών επιστημονικών περιοδικών (βλ. αναλυτικά: http://political.soc.uoc.gr/el/staff/25775/30).

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://political.soc.uoc.gr/en/staff/25775/30

Google Scholar Link/Profile: Nikos Papadakis

 

Τακτικά μέλη

Έλενα Αναγνωστοπούλου
Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας (εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής)

Elena Anagnostopoulou 210Η Έλενα Αναγνωστοπούλου είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Salzburg (1994). Μετά από μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης, το 1997-1998, όπου και επέστρεψε το 2007 για να διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια, εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998, όπου υπηρετεί σήμερα ως Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρητική και συγκριτική σύνταξη, την τυπική γλωσσική τυπολογία, τη μορφολογία και την ιστορική μορφοσύνταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπαφή σύνταξης, μορφολογίας και λεξικού, την εναλλαγή ορισμάτων, την Πτώση, τη Συμφωνία, το πρόσωπο, το γένος, τα κλιτικά, τις δομές ελέγχου και αυτοπάθειας. Το 2013 της απονεμήθηκε το Friedrich Wilhelm Bessel Research Award από το Ίδρυμα Alexandervon Humboldt σε αναγνώριση των επιτευγμάτων της στην έρευνα και τη διδασκαλία. Από το 2019 είναι εκλεγμένο μέλος της Academia Europaea. Έχει συγγράψει τη μονογραφία The Syntaxof Ditransitives. Evidence from Clitics (Mouton de Gruyter 2003), σε συνεργασία τη μονογραφία External Arguments in Transitivity Alternations. A Layering Approach (Oxford University Press 2015), έχει συνεπιμεληθεί τρεις συλλογικούς τόμους και δύο πρακτικά συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Συνδιευθύνει τη σειρά Open Generative Syntax. Language Science Press και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής στα περιοδικά Journal of Greek Linguistics, Linguistic Inquiry και Syntax.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://en.wikipedia.org/wiki/Elena_Anagnostopoulou

Google Scholar Link/Profile: Elena Anagnostopoulou

 

Βασίλης Αράπογλου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας (εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)

Vasilis Arapoglou 206

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=1956

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=Y6D4jnMAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

 

 

 

 

Άσπα Χατζηδάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ (εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Αγωγής)

Aspa Chatzidaki 420

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://ptde.edc.uoc.gr/page/%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7

 

Google Scholar Link/Profile: https://scholar.google.com/citations?user=vjL60vAAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

 

 

 

Αναπληρωματικά μέλη

Σταυρούλα Τσινόρεμα
Καθηγήτρια Τμ. Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Stavroula Tsinorema 311 Η Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθύντρια του Διαπανεπστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και ιδρυτική Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Α.) στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter, έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και 2 2 Exeter. Το ερευνητικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, βιοηθική, επιστημολογία, φιλοσοφία της γλώσσας και φιλοσοφία του νου. Έχει (συν)επιμεληθεί τους τόμους Philosophy and the Many Faces of Science, Rowman and Littlefield, 1998, και Θέματα Βιοηθικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας Γλώσσα και κριτική. Ο Wittgenstein για το νόημα, τη γνώση, τις αξίες, Liberal Books, 2013. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών International Studies in the Philosophy of Science, Δευκαλίων και Βιοηθικά · μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie· μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (στον ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας) και Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος διεθνούς panel ειδικών, Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (E03659) (2019- σήμερα) για την εκπόνηση συστάσεων/κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την κατάλληλη προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση (δια)συνδεδεμένων αυτόνομων οχημάτων. Είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Covid-19 της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (βάσει του άρθρου 13 του ν.2667/1998) (Μάιος 2020- σήμερα) και αναπλ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.fks.uoc.gr/_/pw/en/staff/tsinorema/

Google Scholar Link/Profile: https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=h9RDZ1AAAAAJ

 

Δάφνη Νικολίτσα
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Οικονομικών Επιστημών (4/2020-11/2021)

DNikolitsa

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://economics.soc.uoc.gr/en/staff/4558/17

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καφέτσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας,  της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (01.09.2016-)

Kafetsios2

Προσωπική Ιστοσελίδα: 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Σταύρου
Καθηγητής ΠΤΔΕ

Dimitris Stavrou 304Δημήτρης Σταύρου: Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνας και Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρυτής και υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας “Science in the City” του ΕΔΘΕ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου. Βασικές Σπουδές στα Παιδαγωγικά και στη Χημεία, μεταπτυχιακό στο ΠΤΔΕ Αθηνών στην κατεύθυνση «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» και διδακτορικό στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικής των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (IPN) στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου στη Γερμανία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική αναδόμηση σύγχρονων επιστημονικών θεμάτων (Κβαντομηχανική, Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα), στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών μελλοντικών και εν ενεργεία στη διδασκαλία της Νανοτεχνολογίας σε χώρους τυπικής και μη τυπικής μάθησης καθώς και στη διδασκαλία της διεπιστημονικής STEM προσέγγισης. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της European Science Education Research Association (ESERA, 2018 – 2019), και Ταμίας (2011 – 2015), Πρόεδρος (2015-2017) και είναι στην παρούσα φάση Αντιπρόεδρος (2019 – 2021) της Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ). Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης (2016 – σήμερα). Κύριος επιβλέπων σε 1 μεταδιδακτορική έρευνα (2020 – 2022), 5 2 διδακτορικές διατριβές (δύο έχουν ολοκληρωθεί), 14 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (11 έχουν ολοκληρωθεί), και 40 διπλωματικές προπτυχιακές εργασίες (έχουν ολοκληρωθεί). Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά όπως International Journal of Science Education, Science, Education, Chemistry Education Research and Practice, Physics Education και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων όπως ESERA, WCPE, ECRICE, ΕΝΕΦΕΤ, Κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως International Journal of Science Education, Science & Education, Chemistry Education Research and Practice, Journal of Chemistry Education. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Κρήτης στο fp7 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “IRRESISTIBLE” (2013 – 2016) και στο ERASMUS+ ευρωπαϊκό πρόγραμμα "IDENTITIES" (2019 – 2022) και μέλος της ερευνητικής ομάδας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστημίου Oldenburg στη Γερμανία (2016 – 2020).

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://ptde.edc.uoc.gr/page/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85

Google Scholar Link/Profile: Dimitris Stavrou.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 14:05

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ταυτότητα ΚΕΜΕ-ΠΚ Κανονισμός Λειτουργίας »