ΕΝ

Γραμματεία ΚΕΜΕ-ΠΚ: τηλ. 28310-77101/02, ηλ. διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας: τηλ. 28310-77102, ηλ. διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, ΤΚ 74100.

Scientific News