ΕΛΚΕ ΠΚ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων - Κατηγορία Β"

Print Email
(0 votes)

Ο Ειδικός Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ΚΑΛΕΙ τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων» - Κατηγορία Β.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 24:00.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:

Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα κατηγορίας Β χρηματοδοτεί Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες/ισσες (ΥΔ), με έμφαση στην αριστεία.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση και για τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.elke.uoc.gr/news/post/6380