Προκήρυξη προγράμματος IKYDA 2022

Print Email
(0 votes)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 15/12/2021

Το ΙΚΥ (Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Υποτροφιών Αλλοδαπών και Μορφωτικών Ανταλλαγών) σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει την προκήρυξη του προγράμματος IKYDA 2022.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει ερευνητικά σχέδια με διάρκεια ένα (1) ή δυο (2) έτη τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 30/06/2024.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η παράλληλη υποβολή αίτησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας στον αρμόδιο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα – DAAD για τη Γερμανία).
Για την Ελλάδα οι αιτήσεις με τις ερευνητικές προτάσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη υποβάλλονται στο ΙΚΥ σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αθήνα (υπ’ όψιν τμήματος Υποτροφιών Αλλοδαπών και Μορφωτικών Ανταλλαγών)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/ikyda