Διαδικτυακές εκδηλώσεις ΕΜ Erasmus+/IKY | 20 & 21/12

Print Email
(0 votes)

 1.Θεματικό σεμινάριο για το Πράσινο Erasmus

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 10:00-12:30 θεματικό σεμινάριο για το Πράσινο Erasmus.

Το θεματικό σεμινάριο σχετίζεται με μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου Προγράμματος Erasmus+, αυτή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας (Green Erasmus).

Οι στόχοι/θεματικές ενότητες του θεματικού σεμιναρίου είναι οι εξής:

-να αναδειχθούν καλές πρακτικές σχεδίων Erasmus+ στη θεματική της προστασίας του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης

- να λάβουν πληροφορίες και ιδέες για θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας φορείς που ήδη υλοποιούν σχέδια σε αυτή τη θεματική

-να λάβουν πληροφορίες και ιδέες για θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για υλοποίηση σχεδίου σε αυτή τη θεματική

-να λάβουν πληροφορίες και ιδέες φορείς που υλοποιούν σχέδια Erasmus+ ανεξαρτήτως θεματικής για το πώς μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά η υλοποίησή τους.

Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του εργαλείου Micrososft Teams και στη συνέχεια τo βίντεο θα αναρτηθεί στο κανάλι Youtube του ΙΚΥ.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a27d0c93ee4084c6093a18f8405ae2905%40thread.tacv2/1639651807145?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22f2f2a750-5326-4390-affe-87b3fd86cbdb%22%7d

 

2. Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων σχεδίων Erasmus+ για όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 10:20-12:30 ημερίδα διάδοσης καλών πρακτικών με έμφαση στις βασικές προτεραιότητες του νέου Προγράμματος Erasmus+ για την ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και την ενεργό πολιτειότητα, παρουσιάζοντας σχέδια ΚΑ1 και ΚΑ2 από όλους τους τομείς Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του εργαλείου Micrososft Teams και στη συνέχεια το βίντεο θα αναρτηθεί στο κανάλι Youtube του ΙΚΥ.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a27d0c93ee4084c6093a18f8405ae2905%40thread.tacv2/1639651981389?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22f2f2a750-5326-4390-affe-87b3fd86cbdb%22%7d

Συνδεθείτε με την εφαρμογή Teams για Windows (προτείνεται) ή μέσω του Web Browser Edge. Κρατήστε το μικρόφωνο σας κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια και το ανοίγετε μόνο στο χρόνο που δίνεται για ερωτήσεις / συζήτηση. Μπορείτε να στέλνετε στο chat ερωτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης.

Eπισυνάπτονται τα προγράμματα των δύο εκδηλώσεων.