Καταχώρηση εργαστηρίων/ερευνητικών ομάδων του ΠΚ στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

Print Email
(0 votes)

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια νέα δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης να ενημερώσουν τις ερευνητικές τους ομάδες/εργαστήρια για την πρωτοβουλία αυτή και τις καλεί να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: https://ibo.crete.gov.gr/to-paratiritirio/