Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) (αφορά στελέχη ΑΕΙ)

Print Email
(0 votes)

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 6 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Η εξέταση των υποψηφίων θα διεξαχθεί σε Εξεταστικά Κέντρα σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Κόρινθο, Χαλκίδα, Ρόδο και Μυτιλήνη.

Στο άρθρο 7 αυτής της Απόφασης ορίζεται ότι “Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, ύστερα από τις εισηγήσεις των παραπάνω αρμόδιων φορέων, συστήνεται Ομάδα Επιτηρητών. Οι επιτηρητές της εξεταστικής διαδικασίας Π.Ε.Γ.Π. είναι εκπαιδευτικοί δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθώς και υπάλληλοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δυνητικά μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι των λοιπών Υπουργείων της Γενικής Κυβέρνησης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής και οι σχετικοί κατάλογοι αποστέλλονται στις Περιφερειακές Επιτροπές Οργάνωσης Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π.”

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, όσα στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές στα Εξεταστικά Κέντρα θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους από σήμερα 4.10.2022 στις 18.00 μέχρι και 16.10.2022 και ώρα 23.59 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Ο σύνδεσμος είναι κοινός για αξιολογητές-βαθμολογητές και επιτηρητές, αλλά εντός της πλατφόρμας υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ με τους κωδικούς taxisnet και καθοδηγούνται μέσω των επιλογών που τους δίνει το σύστημα, δηλώνοντας τις προτιμήσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Παρακαλούνται όσα στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο.