ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «SCIENCE IN THE CITY» | ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. | ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Print Email

SCIENCE_IN_THE_CITY.jpg