Νέο Ερευνητικό Έργο: Ψηφιοποίηση και εφαρμογές προβολής του αρχείου του Γιώργου Αμαργιανάκη (παραδοσιακή μουσική της Κρήτης)

Print Email

Το οπτικοακουστικό αρχείο του Εθνομουσικολόγου Γεώργιου Αμαργιανάκη, και κατ’ επέκταση η μουσική παράδοση της Κρήτης, πρόκειται να προβληθεί διαδικτυακά από το νέο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση και εφαρμογές προβολής του αρχείου του Γιώργου Αμαργιανάκη (παραδοσιακή μουσική της Κρήτης)».

Στο πλαίσιο του Έργου θα διερευνηθεί, θα συγκεντρωθεί και θα επιλεχθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό υλικό και θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακής προβολής του Αρχείου, μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, βιωματικής προσέγγισης της πληροφορίας, εκπαιδευτικής αξιοποίησής της και διάχυσης του περιεχομένου μέσω πολλαπλών καναλιών πληροφόρησης. Το σύνολο του συστήματος θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα, να αποκτά ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη πληροφορία σε σχέση με πολλαπλές πτυχές του σύγχρονου Κρητικού πολιτισμού και να διαμορφώνει την προσωπική του διαδρομή στην Κρητική μουσική παράδοση και στις άλλες πολιτισμικές εκφάνσεις, με τη χρήση εργαλείων διάδρασης και επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα θα στηριχθεί σε μία σειρά καινοτόμων εφαρμογών προβολής του υλικού με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας διαδραστική εμπειρία στους χρήστες του αρχείου, αξιοποιώντας παράλληλα τις υφιστάμενες υποδομές και εφαρμογές της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το έργο, διάρκειας 24 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα εκπονείται από το ενταγμένο στο ΚΕΜΕ-ΠΚ Εργαστήριο «Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την υποστήριξη του ΕΛΚΕ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Μανόλη Σειραγάκη.