Ερευνητικό Εργαστήριο για τα Λογοτεχνικά Είδη και την Ιστορία της Λογοτεχνίας
Διευθύντρια: Αναστασία Νάτσινα (natsina@uoc.gr) 

Στόχοι

Το εργαστήριο μελετά τα λογοτεχνικά είδη και την ιστορία της λογοτεχνίας σε όλο το εύρος τους και με όλους τους τρόπους προσέγγισης, αν και δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες που παρέχουν οι ψηφιακές μέθοδοι.. Αναπτύσσει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες (π.χ. Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας ΕΚΠΑ, Literary Lab Stanford University), αλλά προσελκύει επίσης και φιλόδοξους νέους ερευνητές (διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την έρευνά τους υπό την αιγίδα του, με στόχο να αποκτήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, ώστε να ικανοποιήσει τον απώτερο σκοπό του, που είναι να προωθήσει την έρευνα υψηλού επιπέδου στα αντικείμενα των λογοτεχνικών ειδών και της ιστορίας της λογοτεχνίας.

 
Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα
2/2020-11/21  Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από τον μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης.
ΕΥ: Αναστασία Νάτσινα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
10/19-10/20    Δημιουργία ιδρυματικού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην πανευρωπαϊκή υποδομή γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών CLARIN μέσω του εθνικού δικτύου CLARIN:EL 
ΕΥ: Αναστασία Νάτσινα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας»
2016- 2018   From classic to modernCharting the formal evolution of Modern Greek short    stories in literary periodicals (1880-1930)
ΕΥ: Αναστασία Νάτσινα
Υποτροφία Erasmus+ International Mobility. Επέκταση της έρευνας με «Πρόγραμμα μικρού μεγέθους» από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2017-2018.
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία