Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών

Διευθυντής: Δήμος Σπαθάρας / spatharas@uoc.gr

Στόχοι

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών είναι ενταγμένο στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και ιδρύθηκε (ΦΕΚ 2593/28-6-2019) για να εξυπηρετήσει με τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό διδακτικές, ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στην επιστημονική περιοχή της Κλασικής Φιλολογίας και γενικότερα στο πεδίο μελέτης της Αρχαιότητας, ειδικώς της ελληνικής, ελληνορωμαϊκής και ρωμαϊκής.

Βασικός σκοπός του είναι η διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και η στήριξη & ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων και μεθόδων διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο των Κλασικών Σπουδών. Στοχεύει στην υποστήριξη ή και συμπλήρωση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών μέσω συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, αλλά και ευρύτερα με άλλους σχετικούς φορείς (ή και φορείς κρατικούς, διακρατικούς, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.) σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. H συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης προγραμμάτων αλλά και μέσω κάθε άλλης επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο μπορεί, επίσης, να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενό του, αλλά και να συμβάλλει γενικότερα στη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της Αρχαιότητας.

Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα
1. «Το Ιδανικό της Ζωής σε Αρμονία με τη Φύση στην ελληνορωμαϊκή Φιλοσοφία και Λογοτεχνία»
EY: Γεωργία Τσούνη

2. «Υποχρεώσεις του πολίτη και κοινωνικοπολιτική κινητικότητα: οι αλλοδαποί και η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στην κλασική Αθήνα».
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: Μυρτώ Αλούμπη (Επιβλέπων: Κώστας Αποστολάκης)

3. «Η αφήγηση των συνωμοσιών στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία του Διονυσίου του Αλικαρνασσέα»
ΕΥ: Μελίνα Ταμιωλάκη
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ (υποτροφία υποψηφίου διδάκτορα, Παναγιώτη Ανδρουλάκη).
Διάρκεια: 2022-2023.

4. «Ηγέτες και διαχείριση κρίσεων στην αρχαία ελληνική γραμματεία».
ΕΥ: Μελίνα Ταμιωλάκη
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ (Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ)
Φορέας Υποδοχής (ΦΥ): ΙΜΣ/ΙΤΕ.
Συνεργαζόμενος Φορέας (ΣΦ): Παν/μιο Κρήτης
Iστοσελίδα: https://www.ims.forth.gr/en/project/view?id=219
Διάρκεια: 2022-2025.

5. «Πλούταρχος και Ξενοφών. Θεματικές συγγένειες και διακειμενικές σχέσεις»
ΕΥ: Μελίνα Ταμιωλάκη
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Κρήτης (προγράμματα τύπου Γ1).
Διάρκεια: 2022-2024.
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία