Εργαστήριο Γλωσσικής Κατάκτησης και Γλωσσικής Επεξεργασίας

Στόχοι

Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Γλωσσικής Κατάκτησης και Γλωσσικής Επεξεργασίας» ιδρύθηκε το 2018 και η έρευνα του εστιάζει σε θέματα που αφορούν την κατάκτηση/ανάπτυξη λόγου από τα παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης καθώς και την επεξεργασία της γλώσσας από παιδιά και ενήλικες, που ανήκουν σε τυπικό και μη τυπικό πληθυσμό. Βασικές ερευνητικές προοπτικές που υποστηρίζονται από το εργαστήριο είναι η ανάπτυξη των μεθόδων διεξαγωγής έρευνας, η διεύρυνση των διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που άπτονται του αντικειμένου της γλωσσικής ανάπτυξης.

Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και επιστημονικό έργο συναφές με την γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσική επεξεργασία. Στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα του τμήματος Φιλολογίας και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την μελέτη του αντικειμένου του (Tobii Pro TX-300 και φορητό Tobii X3-120, Eye tracking software για πειραματική έρευνα (Tobii Pro Lab), E-Prime extensions for Tobii Pro eye trackers και Tobii Pro Lab).

Το έργο του εργαστηρίου ενισχύεται και συνδέει την επιστημονική κοινότητα με το ευρύτερο κοινό, μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων, και εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, με τη μορφή σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών. 

 

Θεματικές/Αντικείμενα//Πεδία

 • Συλλογή δεδομένων παιδικού λόγου για την ανάλυση της ανάπτυξης της Ελληνικής γλώσσας ως Γ1 και Γ2.
 • Μοντέλα ερμηνείας της ανάπτυξης της γλώσσας ως πρώτης (Γ1).
 • Μοντέλα ανάλυσης της εκμάθησης μιας γλώσσας ως δεύτερης (Γ2).
 • Μοντέλα ερμηνείας της επεξεργασίας της γλώσσας από παιδιά και ενήλικες.
Επιστημονικές Δράσεις
Διοργανωση Συνέδριων
 
 • The 1st Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory (CIALT-1)
  Theme: “The interaction of theoretical and applied methods in evaluating a-typical language”, Ρέθυμνο, 6 -8 Οκτ. 2017, (συνδιοργάνωση με το εργαστηρίου Rueshel του Humboldt University of Berlin – συνυπεύθυνη με την Artemis Alexiadou & Despina Oikonomou).

 • The 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory (CIALT-2)
  Theme: “Theoretical and applied methods in studying multiple grammars”, Βερολίνο, 25 -27 Οκτ. 2018, (συνδιοργάνωση με το εργαστηρίου Rueshel του Humboldt University of Berlin – συνυπεύθυνη με την Artemis Alexiadou & Despina Oikonomou).
Image
 • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
 • secretary@keme.uoc.gr
 • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία