Εργαστήριο Βιοηθικής


Διευθύντρια: 
Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής, Τμ. ΦΚΣ

Ιστοσελίδα: 

Στόχοι

• Υποβοήθηση της έρευνας στη Βιοηθική. Κάλυψη ερευνητικών αναγκών ΠΜΣ «Βιοηθική» και Τμήματος ΦΚΣ, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοηθικής.

• Ενίσχυση της σταθερής σύνδεσης της έρευνας με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, οργάνωση μεταπτυχιακών εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων.

• Εδραίωση εκτεταμένου δικτύου διεθνών συνεργασιών με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ημεδαπής και αλλοδαπής.

• Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

• Σύνδεση με τοπική κοινωνία, διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων με στόχο τη δημόσια κατανόηση των βιοεπιστημών, για, και με, την κοινωνία.

• Υποβοήθηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

• Διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Βιοηθικής.

Επιστημονικές Δράσεις
 • 09-11-2021: Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Παρουσίαση Διεθνούς Κώδικα Συμπεριφοράς για τον διαμοιρασμό δεδομένων στη γονιδιωματική, πρόταση του προγράμματος SIENNA του 2021
 • Διεξαγωγή ερευνητικών Προγραμμάτων (ενδεικτικά: ELSI για Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure BBMRI-Gr. Εφαρμογή ιατρικής γενετικής και ανάπτυξη βιοϊατρικής πληροφορικής υποδομής στην πρώιμη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία παιδικών νευρολογικών διαταραχών στην Ελλάδα, Hercules-Bioethics)
 • Οργάνωση (και συνδιοργάνωση) 3 Διεθνών Θερινών Σχολείων
 • 45 διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών εκ των οποίων 15 ήταν από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού
 • 15 επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες
 • 9 Ετήσια Επιστημονικά Συνέδρια- Retreats ΠΜΣ «Βιοηθική»
 • 55 Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του σε επιστημονικά συνέδρια εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 11 συμμετοχές μεταπτυχιακών φοιτητών του σε Διεθνή Θερινά Σχολεία
 • 16 Ημερίδες μεταπτυχιακών φοιτητών
 • 19 Ημερίδες δημόσιας υποστήριξης διπλωματικών εργασιών
 • άνω των 60  δημοσιεύσεων μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, 2 αυτοτελείς δημοσιεύσεις- μονογραφίες μεταπτυχιακών
Image
 • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
 • secretary@keme.uoc.gr
 • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία