Αποστολή και Όραμα ΚΕΜΕ

Το Κέντρο των Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ) αποτελεί μία διεπιστημονική ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο. Στο ΚΕΜΕ-ΠΚ λειτουργούν ερευνητικά εργαστήρια και φιλοξενούνται ερευνητικές ομάδες καθώς και συνεργαζόμενοι ερευνητές, που εκπονούν έρευνα σε πεδία αιχμής στις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και της Επιστήμες της Αγωγής. Τα μέλη του ΚΕΜΕ-ΠΚ διατηρούν στενές συνεργασίες με καταξιωμένους και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστολή του ΚΕΜΕ-ΠΚ είναι η προαγωγή της υψηλής ποιότητας έρευνας, της καινοτομίας και της αριστείας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και τις Επιστήμες της Αγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΕΜΕ-ΠΚ υποστηρίζει τη διεπιστημονική έρευνα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την κινητικότητα των ερευνητών. τις συνεργείες με εθνικούς και διεθνείς φορείς/οργανισμούς, τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

Πρωταρχικό στόχο του ΚΕΜΕ-ΠΚ αποτελεί η αναγνώρισή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως μια πρωτοπόρα διεπιστημονική και συμπεριληπτική ερευνητική δομή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία εκπονείται έρευνα υψηλής κοινωνικής και οικονομικής προστιθέμενης αξίας.

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία